Blog

Publicatie CLOWN ZENSATIES

13-02-2018 10:23

 

Enige reviews over dit boekje zijn weergegeven op de startpagina van deze site

 

Na een zevental jaren als vrijwilliger clown voor dementen en mentaal gehandicapten gewerkt te hebben, ben ik de mening toegedaan dat de daarbij opgedane ervaringen en inzichten een ruimere aandacht verdienen, dan die alleen van mijn medeclowns.

Aan de hand van de veelal ontroerende ervaringen en de betreffende beschouwingen wordt de lezer naar het hart van een spontaan en natuurlijk mededogen geleid; een mededogen dat geen aansporing behoeft. Tevens wordt zichtbaar gemaakt hoe een geestelijke rijkdom verworven kan worden zonder afstand te doen van de wereld, integendeel.

De concrete situatie mag dan geen doorsnee activiteit zijn, de obstakels die zich daarbij voordoen zijn wel die van elke dag. De kunst van het omgaan met deze hindernissen is naar de beste tradities van Zen en Advaita. De sleutels hierbij zijn "openheid van geest" en "intense aandacht". Deze sleutels zijn universeel en vormen de basis voor een significante verhoging van kwaliteit van om het even welke activiteit.

Treffende tekeningen versterken op speelse wijze de direct aansprekende tekst (critici: "het pakt je").

De publicatie met de titel CLOWN ZENSATIES is verkrijgbaar bij de boekhandels en webshops, als ook bij Uitgeverij Boekenbent. Een uitgave die in echt pocketformaat u vergezelt, hetzij als hardcover met ISBN 97894 6328 197 3 of als paperback met ISBN 97894 6328 196 6 .

Een te koesteren kleinood en moderne versie van Zen in de kunst van het boogschieten, zij het in een meer gangbare toepassing, die voor iedereen bij zijn of haar gekozen activiteit als leidraad kan dienen.

VERWIJDERING MEDIUM FORUM

03-02-2018 17:38

Beste bezoeker,

Wegens oneigenlijk gebruik van het medium forum is dit medium afgeschaft.

Ongetwijfeld zult u begrip hebben voor dit besluit, het kan niet zijn dat een dergelijk medium gebruikt wordt om boodschappen uit te wisselen hetzij in een vreemde taal, hetzij in code.

SABBATICAL

19-08-2015 19:58

 

 

BESTE BEZOEK(ST)ER

 

 

Na ruim 2,5 jaar onafgebroken de website voorzien te hebben van vertalingen en publicaties is het goed om het geboden werk te laten bezinken.

 

Gedurende een sabbatical jaar zullen er geen nieuwe publicaties of vertalingen op de website beschikbaar gesteld worden.

De website zal echter toegankelijk blijven.

 

Uw bezoek in deze voorbije periode is/was hartverwarmend, hetgeen door de volgende cijfers weergegeven kan worden :

 

aantal bezoeken : ruim 105.000 (gemiddeld ca. 110 per dag)

waarvan ca. 8% met een duur van 30 tot meer dan 60 minuten.

unieke bezoekers : ruim 26.600 (gemiddeld ca. 860 per maand)

aantal downloads : Avadhuta Gita 645

Astavakra Samhita 385 (gedurende 1,5 jaar)

Essentie Ribhu Gita 290

Syllabus 230

Kwintessens Ribhu Gita 10 (vanaf juli 2015)

Publicaties.............talloos

 

Voor deze enorme interesse past alleen diepe dankbaarheid!!!!!!

 

Moge u een diep innerlijk beleven en de bijbehorende vrede van dit gedachtegoed van de Advaita geschonken worden!

 

Will

 

 

KWINTESSENS RIBHU GITA

04-07-2015 09:37

Omdat na  annotatie 35.1 de hoofdstukken geen verdere annotaties meer

bevatten werd afgezien van verdere publicatie van de afzonderlijke hoofdstukken

35 t/m 44.

Deze hoofdstukken zijn verwerkt in de integrale versie KWINTESSENS RIBHU GITA

welke beschikbaar is op de hoofdpagina DOWNLOADS.

Ook de afzonderlijke annotaties worden opgenomen  in één integrale

reeks ( Downloads subpagina "doorlopende reeksen publicaties"),

waardoor  in twee downloads een volledig beeld van dit werk bekomen kan

worden; de afzonderlijke hoofdstukken worden gesuprimeerd.

Wijziging pagina downloads

03-07-2015 15:51

Geachte bezoek(st)er)

 

Onder de hoofdpagina is de subpagina "publicaties 2012" gesuprimeerd; de inhoud hiervan is geïntegreerd in de hoofdpagina

Dank

01-01-2015 15:13

BESTE BEZOEK(STER)

 

Een bijzondere dank is meer dan op zijn plaats voor het indrukwekkend aantal personen dat  de website heeft bezocht  en

hun veelvuldige bezoeken .

Sinds de openstelling daarvan nu 2 jaar geleden zijn er ruim 88.000 bezoeken geweest en

naast het lezen van de diverse publicaties werden er van de Avadhuta Gita 523 downloads

genoteerd, van de Essentie Ribhu Gita 200, van de Syllabus 186 en van de Ashtavakra Samhita

sedert 1 jaar na de publicatie 198.

 

Naast deze dank wens ik u een weldoend 2015 toe!

 

Onder de hoofding publicaties 1/1/2014..... worden de publicaties in de reeks Kwintessens gedurende 2015 

verder voortgezet.

 

 

 

 

Bezoek

03-09-2014 11:18

Beste bezoek(st)er,

 

Hierbij enkele aantallen :

 

In 2014 t/m augustus werd de website ruim 40.000 maal bezocht

 

Vanaf eind 2012  t/m augustus 2014 hebt u gedownload :

Avadhuta Gita 427 keer

Essentie Ribhu Gita 172 keer

Syllabus 167 keer

Ashtavakra Samhita (vanaf eind 2013) 124 keer

 

Het gemiddeld maandelijks aantal unieke bezoek(st)ers over 2014 is ca. 1200

 

Voor deze grote belangstelling een oprechte  dankbaarheid  !

 

Publicaties alfabetisch

23-08-2014 08:50

Beste bezoek(st)er,

 

Door het systeem worden de publicaties in alfabetische volgorde in de reeks Kwintessens vanaf 10.  ..geplaatst na die beginnend met 1. ..en  voor die beginnend met  2.  ...

Met verontschuldigingen voor een eventueel ongemak!

 

Bezoeken

08-05-2014 20:25

BESTE BEZOEK(ST)ER,

0VER JANUARI T/M APRIL WERDEN DE VOLGENDE AANTALLEN OPGETEKEND :

 

     UNIEKE BEZOEKERS : RUIM 1600 PER MAAND

     AANTAL BEZOEKEN : CA 25.500

 

     DE VOORBIJE 16 MAANDEN WERD GEDOWNLOAD ( NAAST EEN GROOT AANTAL PUBLICATIES ) :

          ESSENTIE RIBHU GITA  : 110 X

          AVADHUTA GITA            : 284 X

          ASHTAVAKRA SAMHITA :  67 X  ( 4 MAANDEN )

          SYLLABUS                     : 126 X

 

HARTELIJKE DANK VOOR UW INTERESSE  !!!

KWINTESSENS R.G.

21-04-2014 19:19

Beste bezoek(st)er,

 

Afgaande op de door de host verstrekte downloadgegevens heeft de recente reeks "Kwintessens" een verhoogde interesse voor de Essentie van Ribhu Gita teweeg gebracht. Deze versie sluit echter in het geheel niet aan bij de verzen van de reeks die op de Engels-Sanskriet versie

gebaseerd is . Dit kan verwarring veroorzaken.

Daarom zal in plaats van de vertaling en bewerking op het einde van de reeks ter beschikking te stellen, steeds elk hoofdstuk, na de laatste daarop betrekking hebbende publicatie, in pdf beschikbaar zijn ( onder downloads, subpagina 'KWINTESSENS R.G.).

Op het einde van de reeks worden deze afzonderlijke hoofdstukken tot één uitgave samengevoegd en gepubliceerd.

 

Beschikbaar is momenteel de inleiding en hoofdstuk 1

KWINTESSENS

19-03-2014 19:17

 

KWINTESSENS

 

 

Onder de benaming Kwintessens zullen binnekort in een reeks publicaties de meest essentiële verzen van de Ribhu Gita uit de Engelstalige editie van de Society of Abidance in Truth (SAT) vertaald, bewerkt en gepubliceerd worden.

Het gehele originele werk omvat 2162 verzen in het Sanskriet. Deze versie wijkt in stijl sterk af van de versie in het Tamil waar de Essentie van Ribhu Gita op gebaseerd is.

 

Elke publicatie zal in feite een uitgebreide annotatie bij het (de) betreffende vers of verzen vormen.

 

Als de reeks afgesloten is zal de volledige selectie van verzen - met verkorte annotaties en/of verwijzing naar de betreffende publicaties - in pdf-formaat beschikbaar gesteld worden.

 

Wellicht dat door de gevolgde werkwijze dit geschrift meer toegankelijker zal zijn.

Bezoekers en bezoeken

15-03-2014 11:25

Beste bezoeker,

 

De website mag zich nog steeds verheugen in een groot aantal bezoekers - maandelijks meer dan gemiddeld 1500 - die met een grote regelmaat terugkeren - voor 2014 tot medio maart ca. 16.000 bezoeken.

Ruim 10 % van deze bezoeken duurden meer dan een half uur.

Deze aantallen weerspiegelen uw hoge mate van interesse in een niet eenvoudige spirituele filosofie als de Advaita.

Een hartelijke dank hiervoor is meer dan op zijn plaats!

 

Binnen zeer korte tijd zal er een geheel nieuwe reeks van publicaties volgen, gebaseerd op een van de grondteksten uit de literatuur van de Advaita; later  hierover meer.

ASHTAVAKRA SAMHITA

31-12-2013 08:30

ASHTAVAKRA SAMHITA

 

Een vertaling van dit belangrijk geschrift is gepubliceerd.

In pdf-formaat beschikbaar onder downloads

Introductie Ashtavakra Samhita - De zin

27-12-2013 19:43

 

 

 

INTRODUCTIE ASHTAVAKRA SAMHITA

 

 

Het gedicht “ De zin “ van Luk Heyligen is gekozen als een een introductie tot de Ashtavakra Samhita.

De Ashtavakra Samhita of Gita is naast de Ribhu Gita en Avadhuta Gita de derde vertaling die in pdf ter beschikking wordt gesteld. Door de talrijke annotaties is dit zeer belangrijke geschrift uit de Advaita literatuur toegankelijk geworden.

Het zal dezer dagen onder de downloads beschikbaar zijn.

 

Het wondermooie gedicht vormt als het ware een spiegel en kern van de lering van Ashtavakra.

 

 

De zin

 

 

En de zin is zijn zoals je was in het begin.

En de zin van zijn is zien zoals het is. Bemin!

 

De zin is leren weten dat je weet. Het geloof is

een brug, de bron van waarheid het doel. Het gevoel

is het laatste kleed, daaronder ben je ongedaan.

 

Keer terug! Keer terug naar de wortel van je vorm :

zo ijl de tijd, zo vast je zijn, ontdaan van schijn.

 

De zin is niet zijn zoals je dacht te moeten zijn.

De zin is de ontraadseling van iedere pijn.

 

De zin is weten hoe te weten dat je weet om

dan te tonen dat je van waarheid kunt getuigen

zonder te verdedigen, zonder iets te vrezen.

 

De zin is de ogen verwenen die zich in de

beelden verloren, in de beschuldiging. Ontwaak

in de onschuld, je diepste gevoel, eerste echtheid.

 

Keer terug! Keer terug naar de ziel van je hart.

Vloeibaarder dan voelbaar stroomt God doorheen die poort.

 

De zin is openen naar binnen en naar buiten.

De zin van buiten is weetbaar binnen je huiden.

 

De zin is trouw zijn aan het weten dat je weet,

je niet langer verdelen in tegendelen. Je hart

verhoort je ziel; je ziel wortelt zich in scheppingskracht.

 

De zin is de Liefde van het Licht voor wat uit het

Licht ontstond. De zin is van elke stroming de bron

te vinden en oeverloos, vragenloos te minnen.

 

Keer terug! Keer terug naar de plaats zonder spijt :

zo dun de tijd, zo wijd je zijn, de nacht voorbij.

 

Luk Heyligen


Introductie Ashtavakra Samhita - De zin.pdf (33,8 kB)

FORUM/REACTIES

04-09-2013 11:46

Beste bezoeker,

Onder de hoofding "Publicaties" werd de mogelijkheid tot reageren gecentraliseerd tot slechts de hoofdpagina in plaats van op iedere subpagina. De bestaande reacties werden overgebracht, hierbij verviel door het systeem de oorspronkelijke datum van plaatsing.

WIJZIGING STARTPAGINA

20-07-2013 17:03

BESTE BEZOEKER,

DAAR DE PUBLICATIES  ZOWEL OP DATUM ALS PER TITEL (ALFABETISCH) ONDER HET HOOFD PUBLICATIES VOLLEDIG OPGENOMEN ZIJN  ALS OOK ONDER DE DOWNLOADS, WORDT BINNEN ENIGE WEKEN DE VERMELDING OP DE STARTPAGINA AFGESCHAFT.

OM ELK ONGERIEF TE VOORKOMEN IS HET RAADZAAM UW EVENTUELE FEED OP DE STARTPAGINA  TE WIJZIGEN.

 

MET VERONTSCHULDIGING !!

Reactie op involutie

08-07-2013 22:06

Via deze blog een extra aandacht voor de reactie bij de publicatie "involutie"

 

Dag Will,

 

Involutie roept het beeld op van een assemblagewerkje of collage.

Stukjes die los van mekaar kunnen gezien worden zijn gecombineerd.

De stukjes schudden aan de referentiekaders waarmee ik begrijp.

Ze nodigen mij uit om hen te vatten in de zin van hen vast te nemen, te proeven,

te koesteren, mij te openen voor wat in eigen beleving resonneert onder welke vorm dan ook.

De compostie gaat van iets kenbaar door iets onkenbaar naar iets herkenbaar dat

opent en inderdaad veel vreugde in zich draagt.

 

Dikke kus en dank voor het werk,

 

L.M.

 

Advaita en Wetenschap (5)

19-04-2013 20:44

Onder deze titel wordt de reeks "Advaita en Kwantumfysica" voortgezet.

De nummering blijft daarbij doorlopen.

Door deze wijziging wordt een bredere benadering mogelijk.

De eerste publicatie onder de nieuwe benaming is : "Advaita en Wetenschap (5) Termieten".

SYNTHESE

14-04-2013 20:43

De reeks SYNTHESE  beoogt het gemeenschappelijke in de stromingen  Advaita/Vedanta, Boeddha, Jezus(de esoterische) en Spinoza verder te exploreren.

Zie verder publicaties

IN GEBED

05-04-2013 10:06

 

 

Het wacht en kijkt

Het zwijgt en mint

 

 

Beter dan Hem zien als Ander

-voorwaar de edelste aller houdingen-

Is Hem weten als het ingebedde IK,

het absolute IK.

(Upadesa Saram)

 

Met bijzondere dank aan Gina, Luk en Ramana

HET WONDERLIJK LICHAAM

26-02-2013 15:00

Onder deze titel zal Gina in een aantal publicaties haar wijze van aandacht belichten.

In een meer poëtische benadering zal zij haar beleving en gevoelen zoals zich dit fysiek kan vertalen trachten te verwoorden.

Reeks publicaties Spinoza en Advaita

03-01-2013 10:21

SPINOZA EN ADVAITA

 

 

In de eerste publicatie over dit onderwerp werden in het kort een aantal overeenkomsten tussen beide filosofieën aangegeven. Deze summiere aanduiding werd en wordt gevolgd door publicaties die op de afzonderlijke punten dieper ingaan.

Uiteindelijk ligt het in de bedoeling om tot een uitwisseling, een dialoog te komen welke impact deze stromingen hebben op ons dagelijks leven, hoe deze ons veranderd hebben, kortom hoe wij het beleven. Dikwijls ligt communicatie met derden over dergelijke intimiteit nogal gevoelig. Door ook dit beleven in een objectiverende stijl te gieten en/of een schuilnaam te gebruiken kan deze handicap mogelijk overwonnen worden. Het is tenslotte zo dat iets eerst maar gekend is als dit ervaren is. Het is dit facet dat zo aanspreekt in “de doornen en de roos' en zo herkenbaar is voor ieder die dezelfde weg bewandeld heeft. Met het uitwisselen van de ervaringen – wat dus ook de facto in 'de doornen en de roos' gebeurt – wordt de herkenning voor ieder vergroot.

Of deze dialoog ontstaat tussen de soep en de patatten door of meer tegen het einde van de reeks publicaties wordt aan het gebeuren overgelaten, per slot van rekening “is niemand zo vaardig als Ik die het gans universum schraag zonder het met mijn lichaam te beroeren”.

 

 

De Essentie van de Ribhu Gita

12-12-2012 10:51

Een klassieke Advaita-tekst naast de Avadhuta Gita  sterk

aanbevolen door Ramana Maharshi. Vertaald en beschikbaar

in PDF-formaat. Selecteer Downloads

Ken jezelf

11-12-2012 13:17

Een hulpmiddel tot het waarnemen en kennen van je zelf .

Een basis voor de activiteit van 24/1 2013

In PDF-formaat; selecteer Downloads

Avadhuta Gita

11-12-2012 09:56

Avadhuta Gita (het lied van een bevrijde ziel) door Dattatreya; vertaald, bewerkt en toegelicht in PDF-formaat .Voor downloading of openen selecteer Downloads