Advaita en Wetenschap (12) - denkende vlieg

30-05-2014 20:54

 

 

 

Advaita en Wetenschap (12) denkende vlieg

 

 

Wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben door middel van een reeks van steeds dichter bijeen liggende concentraties van geuren vastgesteld dat fruitvliegjes niet willekeurige keuzes maakten, maar naar mate de geurconcentraties dichter bijeen lagen steeds meer de tijd namen alvorens zij hun keuze bepaalden.

Met andere woorden : zij verzamelden eerst informatie en handelden niet automatisch en instinctief.

Fruitvliegjes met een mutatie in een welbepaald gen van de hersencellen waren besluitelozer in hun keuze dan de vliegjes zonder deze mutatie.

Het gedrag van de vliegjes stemde overeen met dat van primaten en is een kenmerk van cognitie.

(Bron : Fruit flies think before they act; Oxford Academy/Scientias.nl.)

 

Wanneer wij de dierenwereld aandachtig bestuderen zien wij dat zij leren en weten; als een mol de aarde omhoog duwt gaat onder andere de merel op wacht staan om een naar buiten vluchtende worm te verschalken.

Heel betekenisvol is het eerder gemelde ecologisch systeem dat de termieten in de woestijn van Namibië tot stand brengen (zie Advaita en Wetenschap (5) termieten).

 

Bewustheid en kennend gedrag is dus niet voorbehouden aan de mens en apen, maar eigen aan al wat leeft en beweegt, ook planten en dergelijke.

De conclusie dringt zich op dat het gemeenschappelijke niet zozeer het denken is als wel dat wat het denken mogelijk maakt : bewustzijn, te meer daar er geen weten(schap) bestaat, maar alleen ervaring(skunde) en álle vormen van leven handelen vanuit deze basis.

Dit bewustzijn is zonder eigenschappen, open, gelijk als het veld van energie van de kwantumfysica, waaruit een diversiteit van vormen – verdichtingen – ontstaat en weer verdwijnt. Als deeltjes die elkaar scheppen en vernietigen, als licht uit niets (een vacuüm ; Scientias.nl 'wetenschappers halen licht uit niets 21/11/2011) , als vers 2.25 van de Ashtavakra Samhita :

 

Hoe wonderbaarlijk! In mij, de oeverloze oceaan, rijzen de golven van de individuele wezens op overeenkomstig hun aard, botsen met elkander, spelen een ogenblik, en lossen weer op.”

 

De uitspraak van Ramana Maharshi – verweven in de diverse geschriften van de Advaita - “ er is alleen Bewustzijn en Bewustzijn neemt alle vormen aan”, wordt hoe langer hoe meer door de wetenschap onderbouwd.

En als wij daarbij ook nog in aanmerking nemen dat de kwantumfysica de vaste bouwsteen van de materie niet gevonden heeft, maar steeds opnieuw vaststelt dat moleculen, atomen en deeltjes “leeg” zijn, dan zijn Advaita en Wetenschap elkaar uiterst dicht genaderd.

Overigens staat de wetenschap aan de vooravond van experimenten om vanuit licht vaste materie te scheppen; de geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar het betreffende artikel in Scientias.nl d.d. 19/5/2014

 

Advaita en Wetenschap (12) denkende vlieg.pdf (51,9 kB)