Advaita en Wetenschap (5)

19-04-2013 20:44

Onder deze titel wordt de reeks "Advaita en Kwantumfysica" voortgezet.

De nummering blijft daarbij doorlopen.

Door deze wijziging wordt een bredere benadering mogelijk.

De eerste publicatie onder de nieuwe benaming is : "Advaita en Wetenschap (5) Termieten".