Advaita en Wetenschap (5) Termieten

19-04-2013 20:39

ADVAITA EN WETENSCHAP (5)

 

 

Onder deze titel zal de reeks “Advaita en Kwantumfysica” worden voortgezet met behoud van de doorlopende nummering. Het opentrekken naar ook andere domeinen van wetenschap/ervaringsleer kan bijzonder verdiepend zijn, waarvoor ook de Dalai Lama pleit in zijn publicatie “ Het universum in een enkel atoom “ en daar een daadwerkelijke gestalte aan geeft door zijn tweejaarlijkse conferenties van“Mind en Life”.

Uit voorgaande publicaties is al gebleken dat de kloof tussen spiritualiteit en wetenschap zich vernauwt. Ten aanzien van de Advaita, Boeddhisme, de esoterische Jezus en Spinoza zijn spiritualiteit en de wetenschap blijken zowel spiritualiteit als wetenschap een empirisch kennen, een methodisch ervaren te zijn.

Als in spiritueel beleven bij een volkomen aandacht een 'voelend zijn' ervaren wordt, is dit vanuit een ervarend bewustzijn en door meerdere integer geachte personen vastgesteld, evenzo in de wetenschap bij o.a. de conclusies van de kwantumfysica of de methodiek bij het onderzoek naar de termieten in het hierna volgende.

Steeds weer is het sleutelwoord :AANDACHT!

 

ADVAITA EN WETENSCHAP (5) Termieten

 

Op uitsluitend zandgronden in de woestijn van Namibië vormen termieten kringen van “gemetseld” zand die omgeven zijn door een strook gras. De cirkels zijn ondergronds voorzien van een netwerk van gangen en galerijen, met wanden bedekt met een laagje organisch afval. Vrijwel van meet af aan hebben de cirkels hun maximale grootte bereikt en binnen een vijftal jaren komt de grasrand die de cirkel geheel omgeeft te voorschijn. De cirkels hebben een levensduur van ongeveer 40 jaar en in het gebied valt jaarlijks ongeveer 10 liter water.

Binnen de cirkel wordt alle vegetatie weg gegeten, waardoor bij regenval het water dieper in de ondergrond kan doordringen en de waterreserve voor de termieten en de buitenrand van de cirkel vormt. De grasrand is de voedselbank voor de termieten en andere diersoorten die er door worden aangetrokken.

De termieten scheppen hun eigen leefomgeving en bouwen zo eveneens een ecologisch systeem uit.

(Bron : De Standaard/NRC)

Een gelijkaardige waterhuishouding met aarden wallen wordt door menselijke gemeenschappen in droge gebieden van India(?) toegepast.

 

Hierbij kunnen onder andere de volgende kanttekeningen geplaatst worden:

  1. Welk een verbijsterende intelligentie schuilt er in dit nietig termietenwezen.

(2) Is de menselijke intelligentie wel meer dan die van de termiet?

(3) Werkt de menselijke hebzucht de vernietiging van zijn eigen ecologisch systeem en dus zijn eigen soort in de hand? Dit in tegenstelling tot de termiet.

(4) Er is alleen Bewustzijn en Bewustzijn neemt alle vormen aan (Ramana Maharshi) wordt een meer en meer indringende vaststelling. Een Bewustzijn dat volkomen “leeg”, open is, maar alles voedt en doordringt, dat alles en “niets” is.

 


Advaita en Wetenschap (5) termieten.pdf (38,1 kB)