DE CLOWN (9) Het al

30-03-2013 20:40

DE CLOWN (9) Het al

 

 

HET AL

 

Waarom weent ge mijn kind?”

Dans! Dans!! Dans!!!

Drink mijn kind, de sublieme nectar van non-dualiteit”

(Avadhuta Gita 1.56)

 

DANS!!! VERDIKKEME DANS !!!

 

Het vonkt, het spettert.

Wat een feest van een optreden. Een cancan gedanst met een hoogbejaarde vrouw.

Hem mijn clownsmuts opgezet en met rolstoel en al laten “dansen”. Blijheid, vreugde overal rondom mij, muziek, zingen.....

Vreugde beleven aan hun vreugde, soms uitbundig, soms stil en ingetogen, alleen de ogen die blinken, soms helemaal niet of nauwelijks merkbaar. Ah, wie zal zeggen wat er in de gevoelens rondgaat.

Hen schenken wat ik zelf zo genereus ontvangen heb, meer moet het niet zijn.

Hebben wij niet alles ontvangen, kan er ook maar iets van onszelf zijn?

Je komt met niets, je gaat met niets” zei mijn moeder dikwijls. Dit is de zuivere waarheid : niets behoort je op enig moment daadwerkelijk toe.

De muziek doet mij dansen, De zorgbehoevenden laten mij dansen. De verpleegkundigen laten mij dansen. Mijn ouders en grootouders, voorouders, de leraren, de andere clowns, verpleging en de kok, het koren en de kip, het water, het licht, regen en wind laten mij dansen.

Het al heeft mij voortgebracht, het al is uit mij voortgekomen. Het al doet mij dansen en vreugde brengen. Niets behoort mij toe, wat een zaligheid.

Een moment van vreugde, van tederheid, van intense aandacht, zo weinig en toch zo veel! Zo weinig, zo veel, sublieme nectar van non-dualiteit! En zo reëel, zo aards.

Alles draagt alles.

Suzanne

 

DE CLOWN (9) Het al.pdf (43,6 kB)