HET ONBESTAAND IK (10)

07-08-2015 08:15

 

 

 

HET ONBESTAAND IK (10)

 

 

Indien er geen 'ik', ego, individualiteit bestaat volgt hier logischerwijze uit voort dat er evenmin sprake kan zijn van een toebehorende plek en bezit.

Door naar de dagdagelijkse werkelijkheid te zien werd eerder al duidelijk gemaakt dat er van een bezit en plek geen sprake kan zijn, ook al schijnt dit wel zo te zijn in die relatieve werkelijkheid (1)

 

Hebben wij niet alles ontvangen, kan er ook maar iets van onszelf zijn? “ vraagt Suzanne zich af (2).

Als wij alles ontvangen hebben, alles ons geschonken is – en heel helder waarnemend zien wij dat dit werkelijk zo is – dan geldt dit voor werkelijk álles, niets uitgezonderd. De goede dingen én de kwade dingen vallen ons toe.

En tot ons verdriet moeten wij van de goede afscheid nemen en met genoegen laten wij de kwade achter ons. Maar waarom treurnis of vreugde over dingen die komen en gaan, gaan en komen?

 

De bron van het idee over een plek en bezit te beschikken is de gedachte van een individu, een eigenheid te zijn, met fysieke en geestelijke eigendommen en eigenschappen.

Als de bewustheid van het ego, het presterend ik weggedeemsterd is, verschijnt de ware eigenaar – de Meester – in ons handelen, in ons hele wezen en zijn. Er behoeft naar niets meer gestreefd te worden, zelfs een idee van mededogen is opgehouden te bestaan; waar mededogen is geen mededogen, juist daarom mededogen (3).

Of in de woorden van Luk Heyligen : als ik ben en niets meer wil , alles wordt zo eenvoudig (4)

Er ontstaat een spontaan handelen waarbij er geen vraag rijst 'heb ik wel juist gehandeld' omdat elk oogmerk van het ego ontbreekt; alles wordt zo eenvoudig. Het is dezelfde 'eenvoud van zijn' van Ken Wilber (5). Het handelen zonder een ik-gericht oogmerk kan evenwel botsen op de grenzen van de heersende normen (6)

 

In deze zelfde eenvoud van zijn worden de gevoelens beleefd die zich aandienen als de goede en kwade dingen ons vroeg of laat toevallen; zij worden beleefd zonder verzet of gehechtheid, zij komen en gaan juist als de gebeurtenissen die hen veroorzaken.

 

 

  1. Kwintessens (8.04) Plek noch bezit

  2. De Clown (9) Het al

  3. Naar Tao Te Tjing 38 hoge deugd

  4. Kwintessens (12.03) Het al is het mysterie

   Synthese (5.21) – (G) Eenheid – liefde 3

  5. Ken Wilber : De eenvoud van zijn

  6. Avadhuta Gita 2.39 en Ashtavakra Samhita 18.49; zie ook :

Kwintessens 18.04 Gebod noch verbod

Kwintessens 26.03 Hemel en hel

Synthese 5.20 (G)Eenheid – liefde (2)

 

HET ONBESTAAND IK (10).pdf (36,7 kB)