HET ONBESTAAND IK (2)

09-07-2015 06:51

 

 

 

HET ONBESTAAND IK (2)

 

 

Onder leeg van zichzelf – sunyata – dient ook de geest, het brein begrepen te worden. Terecht beschouwt de oosterling het brein als zesde zintuig. Het is het coördinatiecentrum van het lichaam en evenzo onderhevig aan het worden en verworden. Waar is het denken in diepe coma, dementie of mentale handicap?

Titels als “het maakbare brein” (M.Sitskoorn) en recent “ons feilbare denken” (D.Kahneman) zeggen reeds voldoende.

Overigens wil er sprake zijn van een brein, een denken dan moet er een voorloper van zijn : bewustzijn.

Aan dit proces van worden en verworden – hetgeen de facto één ondeelbaar proces is (1) – ligt een energie, substraat of bewustzijn ten grondslag zonder hetwelk niet één cel of zelfs kwantumdeeltje kan functioneren. Iets wat gewoonlijk de inherente intelligentie van de natuur genoemd wordt, dat wat in het voorjaar de sapstroom van de berk op gang brengt, de zaadcel naar de eicel doet gaan en het gehele wordingsproces van de embryo stuurt en stuwt tot een levensvatbaar wezen. Dat wat doet worden, leven, verworden en tenietgaan en de retroactieve keuze van het foton teweegbrengt.

Dat wat mij tot leven bracht en doet leven (2)

Dat onbenoembare benoembare, dat onzichtbare zichtbare, dat....

 

Ik ben niet verborgen noch ben Ik waarneembaar .”(3)

 

Dit voelen wij, zien wij, weten wij , een voelend weten.........intuïtief voorbij het rationele (4).

Niet niets noch iets, als een benoembaar iets, maar een onbenoembaar iets; een mysterieus iets waarvan wij onophoudelijk willen weten, waarnaar wij voortdurend zoeken. Vanwaar wij komen en waarnaar wij gaan (5).

 

Een onophoudelijke stroom van leven zonder enig materieel aspect, “leeg”, louter een energie/bewustzijn. Vormloos en zonder eigenschappen of hoedanigheden.
Uiterst mysterieus zoals uit deze op zich vormloze, massale en aldoordringende energie zich onder andere een leven kan ontwikkelen met een ontzagwekkende diversiteit en veelheid van eigenschappen.

Hoe wonderbaarlijk! In mij, de oeverloze oceaan, rijzen de golven van de individuele wezens op overeenkomstig hun aard, botsen met elkander, spelen een ogenblik en lossen weer op.”(6)

Gij zijt onbepaald, [onveranderlijk, onvoorwaardelijk], vormloos, koel van aard, onpeilbare intelligentie, en onberoerd.”(7)

Leeg van onszelf, maar welk een leegheid vervult ons en het ons omringende!

Een vormloze, massale, aldoordringende energie waarvan Jezus zei :

want mijn moeder bracht mij voort, maar mijn ware moeder gaf mij het leven.”

(8)

En waarvan de Tao spreekt als :

Het tao dat benoemd kan worden,

is niet het eeuwige Tao.

De naam, die genoemd kan worden,

is niet de eeuwige Naam.

Zonder naam is het de oorsprong van het al,

met naam is het de moeder van alle dingen.”

 

(Het benoembare Tao in manifestatie van het al, heeft tot grond het Onnoembare)

(9)

Hoewel men spreekt van moeder blijkt voldoende duidelijk dat het hier een energie betreft van onpersoonlijke aard. Het is dan ook volkomen irrelevant welke bewoording of begrip gebruikt wordt , zei het dat neutrale niet religie gebonden termen te verkiezen zijn (Dat, Zelf, Tao, Brahman, Veld van energie).

Dit is de enig echte essentie van het wezen dat wij zijn, zonder enige individualiteit en zonder persoonlijke bestemming.

 

 

  1. Advaita en Wetenschap (6) – Schrödingers kat

   Advaita en Wetenschap (7.2) – Evolutie

   Kwintessens (11.03) – Evolutie

  2. Kwintessens (12.02 en (16.03) : logion 101 Thomas evangelie

  3. Vers 25.16 Kwintessens Ribhu Gita

  4. Spinoza en Advaita (7) en (14) – Ratio en intuïtie

   Kwintessens (15.01) – Denken

  5. Kwintessens (27.04) – Ik ben werkelijkheid : Gesprek met de Verlosser

  6. Vers 2.25 Ashtavakra Samhita

  7. Vers 1.17 Ibid

  8. Logion 101 Thomas evangelie in Kwintessens (16.03) Ik ben juist mijzelf

  9. Tao Te Tjing in Kwintessens (1.01) Niet-Zelf

HET ONBESTAAND IK (2).pdf (57,5 kB)