HET WONDERLIJK LICHAAM (10) Dans

22-07-2013 06:14

HET WONDERLIJK LICHAAM (10) dans 1

 

 

 

 

Dans! Dans!! Dans!!!

 

Wat NU gebeurt is mijn danspartner.

Ik voel onontdubbeld mezelf

helemaal afgestemd op mijn danspartner

en op de KAdans die onze beweging draagt.

Er is vreugde en verrukking.

Samen creëeren wij de dans.

 

 

Gina

 

 

 

 

Op de hoogvlakte

 

 

 

Veelkleurige meteoren schichten door het wit

terwijl naakte dansers in de open vlakte staan

of onvoorspelbaar hun onvolmaakte sierlijkheid

bewegen of verstillen zoals de geronde

stenen, de enige die de onafzienbaarheid

doorbreken. Nu geen hoeken of haken meer en ook

geen berg of dal. Hier bereiken wij de hoogvlakte.

 

Waar niet langer moet gedaan alsof,

niets verzwegen, niemand onverwacht,

allen verwonderd zich beleven.

Waar niets nog langer zich schuilen moet,

niets verweten, niemand afgezwakt,

ieder zich wonder weten mag want

geroepen door liefde die niet vraagt.

 

Schichtende vonken wezenslicht verzuiveren de

kleuren zodat windsels en maskers ontrafelen.

Stemmen vibreren ritmes en ontraadselingen,

zij zingen of verstillen zich tot een vochtige

leegte, het enige dat al de zinderende,

zoemende echos kan omvatten. Wij moeten niets

bevatten want bevinden ons op de hoogvlakte.

 

Waar we niets moeten betekenen,

niets kan verhoogd, niemand kan verlaagd,

bestaan is 't bewijs van waardigheid

en dus moet niet meer gedaan alsof.

Niets is volmaakt, niemand ongevraagd,

ieder mag in 't licht staan, wordt belicht,

is verlicht door liefde die niet vraagt.

 

Wit is het licht dat al de schichtende kleuren schept,

de dansers ontdoet van hun verhullende lagen

of lichter laat bewegen alsof er geen dansers

meer, slechts bewogenheid die uit zichzelf geboren,

door water en vuur geschuurd, herschapen wordt, zoals

de gewelfde stenen die ook worden opgestuwd.

Alles komt samen op de hoge, open vlakte.

 

Waar wij niet langer gescheiden zijn,

niets uitgestoten, niemand eenzaam,

iedereen zich kan weerspiegeld zien.

Waar alles wordt gedaan als gave,

niets is bezit, niemand bezeten,

ieder onmeetbaar verwonderend,

verkoren door liefde die niet vraagt.

 

Luk Heyligen

 

HET WONDERLIJK LICHAAM (10) dans 1.pdf (33,9 kB)