HET WONDERLIJK LICHAAM (13) Wonder

19-08-2013 20:32

 

 

 

HET WONDERLIJK LICHAAM (13) Wonder

 

 

Wonder.

 

 

Dit unieke, begrensde, bezielde Lichaam van Aarde

draagt alle mogelijkheden in zich

om het wonder van het onbegrensde

te ontmoeten

in relatie

met het begrensde.

 

 

Dit wonderlijke lichaam

draagt alle mogelijkheden in zich

om los te komen van alle wonden

en terecht te komen bij het wonder,

het te benutten en het te genieten,

te Zijn.

 

Gina

 

 

 

Wonderpad

 

I.

 

Dan bereiken wij een diepgroene vijver.

Schuinse stralen vallen breekbaar doorheen het

gebladerte van treurende wilgen en

verweerde eiken. Oud is deze plaats, oud

als de regen. Wij spreken over 't water

 

- hoe het de stenen kan breken - en het vuur

- hoe het ijs laat smelten - en we kijken diep

in 't glanzend vlak. Het licht toont geheimvolle

schakeringen van het groen als van zielen

en ons spreken verdunt haast tot gefluister.

 

Op dit pad weten wij 't wonder van leven,

hoe het enkel gegeven is te zien aan

ogen die kijken zonder voorbereiding,

te horen aan oren die 't zoemen kennen

dat als sneeuw onvoelbaar langs de geesten strijkt.

 

II.

 

 

Wij blijven lang bij die diepgroene vijver.

De zonnestralen verschalen trillend in

de deemstering maar wij voelen de maan reeds

naderend. Oud is deze plaats, niet zo oud

als de zegen die ons 't leven laat weten.

 

Hoe hij de angst kan breken voor het duister

als voor de pijnen, hoe hij de muren laat

kruimelen tussen harten of huiden. Dat

gebeurt hier op dit pad in onze dromen

dat wij nu samen traagzaam bewandelen.

 

Luk Heyligen

 

HET WONDERLIJK LICHAAM (13) Wonder.pdf (33,2 kB)