HET WONDERLIJK LICHAAM (4) Stil aan

25-03-2013 20:27

HET WONDERLIJK LICHAAAM (4) Stil aan

 

Stil aan

 

En als ik mezelf dan weer omhoog voel schieten,

keer ik terug naar bodem, naar grond,

om stil er aan te blijven

aan het levend gebeuren,

de levende beweging,

de levende interactie

en de beschikbare potentiëlen.

 

Gina

 

Op zoek naar naakte grond

 

Bochtig beweegt de rivier

door dit bedekte land,

verborgen naakte grond.

 

Zoveel vraagt het vooraleer

ontmaskering begint,

ontscherming, ontdekking.

 

De bronnen van onthulling

liggen te ver verspreid

in het ontwijde land.

 

En toch is de naakte grond

zo schoon en vol van zaad

dat zoekend vruchtbaar wordt.

 

Wendend beweegt de rivier

door het verborgen land

en zegent al de grond.

 

En vindt het trage begin

van ontbolstering en

bundelt kiemende kracht.

 

Luk Heyligen

 

HET WONDERLIJK LICHAAM (4) Stil aan.pdf (20,4 kB)