HET WONDERLIJK LICHAAM (6) Stroming

16-04-2013 20:49

HET WONDERLIJK LICHAAM (6) Stroming

 

Stroming

 

Water, bronnen, rivieren

stromen.

Levenskracht, Liefde,

stromend vuur.

En het stopt niet.

Dat is de kracht,

dat het nooit een eindpunt krijgt,

dat het steeds een vernieuwende verandering is.

 

Gina

 

 

 

 

Eet en drink

 

'Eet nu van al dit mooie

voortdurend vervangbare aanwezige

en drink en bevat en verteer het.'

uit 'Kijk, het heeft gewaaid', Gerrit Kouwenaar

 

 

 

En beleef het met oren

die onbedoelend horen, betast het

onvast, het bewogen beschouwend.

 

Doorzie het met lijven die

voelen, met harten, broos en zachtmoedig,

laat hen ontroeren tot verdragend.

 

Kijk oprecht zoals trage

onschuldigen, zij die oordelen noch

scheiden, zich verwijden haast tot licht.

 

Kom dichter dan de huiden

en luister naar het glinsteren van de

stromen waarin de zielen zoemen.

 

Dieper nog kan gedronken,

meer nog verteerd dan woorden en beelden.

Wat wij Zijn kan worden gegeten

 

en blijft onuitputtelijk

vuur, onvervangbaar duurzaam aanwezig.

Blijf het altijd weten, overal

 

zoals 't voelend geweten

dat de pijn begrijpt, 't lijden, het reiken

van hen die vallend vergeten

 

waar ze van kwamen, waarom.

Om te drinken en te eten met hun

ene lichaam : het hele leven.

 

De drinker moet gedronken,

de eter gegeten. Zo zal het gebeuren

opdat niets verloren gaat.

 

Luk Heyligen

 

HET WONDERLIJK LICHAAM (6) Stroming.pdf (32,9 kB)