HET WONDERLIJK LICHAAM

26-02-2013 15:00

Onder deze titel zal Gina in een aantal publicaties haar wijze van aandacht belichten.

In een meer poëtische benadering zal zij haar beleving en gevoelen zoals zich dit fysiek kan vertalen trachten te verwoorden.