KWINTESSENS (1.01) - Niet-Zelf

24-03-2014 13:46

 

 

 

 

KWINTESSENS (1.01) – Niet-Zelf

 

 

Er is niets dat benoemd kan worden als niet-Zelf, noch de geest als niet-Zelf, noch de wereld als niet-Zelf.” (vers 1.11)

 

Met andere woorden : er is alleen en alles is het Zelf.

De Tao Te Ting drukt zich analoog uit zij het op negatieve wijze in plaats van positief; het opent als volgt :

 

Het tao dat benoemd kan worden,

is niet het eeuwige Tao.

De naam, die genoemd kan worden,

is niet de eeuwige Naam.

Zonder naam is het de oorsprong van het al,

met naam is het de moeder van alle dingen.”

 

(Het benoembare Tao in manifestatie van het al, heeft tot grond het Onnoembare)

 

Het Zelf ,Tao is niet benoembaar, kan niet begrepen worden, maar is de bron van het gemanifesteerde, het universum met vorm of amorf.

 

Ook Jezus geeft een gelijkaardig beeld als hij in logion 15 van het evangelie van Thomas zegt :

 

Wanneer jullie hem zien die niet uit een vrouw geboren is, werp je dan op je

aangezicht ter aarde en vereer hem – Hij is jullie Vader.”

 

In de Diamant Sutra worden enige parallelle uitspraken van de Boeddha aangetroffen;

te weten :

 

....dat de wereld in werkelijkheid geen wereld is; men noemt dit alleen maar “wereld” .” (13)

....woorden kunnen de ware aard van het universum niet bevatten.” (30)

....eigenschappen in werkelijkheid geen eigenschappen zijn. Ze worden alleen maar zo genoemd.” (31)

....de waarheid [of Werkelijkheid] niet in woorden kan worden uitgedrukt en niet met het denken kan worden begrepen. Het is noch het is niet.” (7)

 

Spinoza stelt duidelijk :

 

Er is slechts één onveroorzaakte oorzaak, waarvan alle eigenschappen een

afgeleide zijn.”

De kwaliteiten van de dingen zijn geen objectieve bepalingen daarvan”

 

Naast deze gelijk luidende filosofische uitspraken kunnen ook de volgende twee feiten van de kwantumfysica geplaatst worden.

 

    1. Tot op heden is de kwantumfysica er niet in geslaagd een vast deeltje te vinden dat de grondbouwsteen van de materie zou kunnen vormen. Steeds opnieuw blijkt elk nieuw en kleiner deeltje “leeg” te zijn, louter beweging (energie) van nog kleinere deeltjes.

    2. Het uitgesteld keuze experiment van John Wheeler heeft geleid tot de uitspraak : de waarnemer beïnvloedt door zijn waarnemen het waargenomen object.

 

Het is alsof de door de zintuigen waargenomen en de beleefde, gevoelde werkelijkheid, niet bestaat. Lichaam en geest met hun zintuigen, gevoelens en gedachten zijn in wezen “leeg”, zonder enig materieel deeltje!

De wereld van de zintuigen wordt veelal aangeduid met de term 'relatieve werkelijkheid' en dit in tegenstelling tot de wereld achter deze werkelijkheid die als de 'Absolute Werkelijkheid' beschouwd wordt. In wezen is er echter geen 'relatieve werkelijkheid'; er is slechts één Werkelijkheid.

 

Vooruitlopend op de verzen van hoofdstuk 34 is het in deze context nodig te wijzen op de verzen 34.2 en 34.3 :

 

Het al is vanwege Bewustzijn. Niets anders bestaat er. Zelfs bestaat er geen atoom – zelfs niet één – bestaat niet.”

 

KWINTESSENS (1.01) - Niet-Zelf.pdf (66,4 kB)