KWINTESSENS (12.01) - Het Zelf is het al

25-09-2014 10:11

 

 

 

KWINTESSENS (12.01) – Het Zelf is het al

 

 

Dit al, dit alles is uitsluitend juist het Zelf. Het Zelf, voorwaar, is het enige dat niet onecht is. Alles is alleen het Zelf.”

(vers 12.2)

 

Meermaals werd reeds van de Nag Hammadi geschriften, met name uit 'Donder: het volmaakt Bewustzijn' onder andere geciteerd “ Ik ben de hoer en de heilige.” (zie Kwintessens 1.03 en 2.01)

 

Niet alleen is ieder soort van leven het Zelf, maar binnen ieder soort eveneens de verschillende varianten.

Rogier B. vertelde dat zijn pleegzoon zich door zelfdoding van het leven beroofd had “ omdat hij zich onweerstaanbaar tot zijn dochtertje aangetrokken voelde “.

Recentelijk verscheen er in De Standaard een artikel over pedofiel X die euthanasie vraagt omdat “ ik wil voorkomen dat ik kinderen pijn doe.”

 

Haast overal worden zij die afwijken van de “norm” verguisd en verketterd, de homofielen, de biseksuelen, de hermafrodieten, de travestieten en transseksuelen en last but not least de pedofielen. Ook deze mensen zijn uitsluitend en alleen het Zelf, gelijk de hoer en de heilige. En toch....

 

Uit Synthese (4.19) – Brandstapel de volgende passage :

Een gendefect blijkt veelvuldig voor te komen en vormt een bron van de talrijke aandoeningen, al of niet van dodelijke aard.

Welk gendefect zal er nog ontdekt gaan worden?

Is het al te gewaagd te veronderstellen dat een seksuele geaardheid, die van de “norm” afwijkt, kan berusten op een gendefect?

Niemand heeft immers in dit opzicht zichzelf gemaakt.

 

Daar waar de ander – in het bijzonder het kind – geschaad wordt kan een afwijking van de norm niet toegelaten zijn, maar ook deze mensen dienen met een milde zorg omringd te worden, ook zij zijn het Zelf (zijn de 'normalen' altijd even respectvol in hun 'normaal geacht' seksueel leven?)

 

Want ik ben kennis en onwetendheid.

Ik ben schaamte en vrijmoedigheid.

Ik ben schaamteloos en ben beschaamd.

Ik ben kracht en ik ben angst.

Ik ben oorlog en vrede.

Let op mij.

Ik ben de vernederde

en de voorname.

.....

ga niet weg en

laat mij niet verworpen achter.

Ik ben het die door jullie werd vervolgd

en ik ben het die door jullie werd gegrepen.

Ik ben het die wordt vereerd en geprezen,

en die smalend wordt versmaad.”

(Donder : volmaakt Bewustzijn)

 

Ik leef in een glazen gevangenis. Welke kant kan ik nog op? Wat beteken ik nog als ik voor niemand meer besta?” (pedofiel X)

 

Volmaakt en onvolmaakt, normaal en niet normaal zijn equivalenten van goed en kwaad en ontberen iedere objectieve grondslag, slechts bij consensus geldig voor een bepaalde duur en plaats.

Zullen wij ons beschaamd voelen als ontdekt gaat worden dat al deze afwijkingen op gendefecten berusten, dus louter van een fysiek-technische aard?

 

Als wij binnen de relatieve werkelijkheid de evolutie in ogenschouw nemen, dan ontdekken wij dat de evolutie boordevol die zogenaamde afwijkingen zit, met andere woorden de ontwikkeling – en ook de wetenschap!!! - berust zuiver en alleen op een methodiek van ' trial and error '.

En hier zijn wij bijzonder dicht genaderd tot de vraag : bestaat er wel een schepping? Een vraag die in de Ribhu Gita geheel en al ontkend wordt en in vers 11.28 ook ten aanzien van een evolutie. Blijft evenwel de vraag hoe uit Bewustzijn het eerste leven, dat van de oerbacterie (zie Advaita en Wetenschap (7.5) – Evolutie), kon ontstaan. Of is het een droom of rest er niets anders dan het mysterie de mysterie te laten en te zeggen : “ het hoogste weten is het niet-weten” ?

 

KWINTESSENS (12.01) - Het Zelf is het al.pdf (58,3 kB)