KWINTESSENS (12.02) - Handelen en gevolg

29-09-2014 19:37

 

 

 

KWINTESSENS (12.02) – Handelen en gevolg

 

 

Handelen en het gevolg zijn alleen het Zelf.”

(vers 12.3)

 

In de Bhagavad Gita staan verschillende verzen die over handelen en het gevolg meer duiding kunnen geven.

 

Weet dat handelen voortkomt uit....het onsterfelijke, aldoordringende Zelf.”

(vers 3.15)

 

Weest slechts betrokken bij het werk, niet bij de vruchten ervan; laat deze

nimmer de reden daartoe zijn, noch de gehechtheid tot niet handelen.”

(vers 2.47)

 

Handel, laat gehechtheid achterwege en wees gelijkmoedig bij succes en

mislukking.”

(vers 2.48)

 

Draag handelen aan Mij op, met een geest op het Zelf gericht, vrij van hoop,

ik-gevoel en onrust....”

(vers 3.30)

 

Dat wat het leven geeft en in stand houdt is het Zelf; hieruit volgt geheel logisch dat ook het handelen – inherent aan het in stand houden – voortvloeit uit dit Zelf.

Want mijn moeder bracht mij voort, maar mijn ware moeder gaf mij het leven.” (logion 101 Thomas evangelie)

.....zonder handelen zou het trouwens onmogelijk zijn het lichaam in stand te houden.” (Bhagavad Gita vers 3.8)

 

Met alle aandacht gericht op het werk is zuivere meditatie. Een neveneffect hiervan is dat het werk als zodanig een grotere kwaliteit verkrijgt, maar ook dat tegelijkertijd ingezien wordt dat alles verricht is naar beste vermogen en kunnen. Dan ontstaat tevens een vrije(re) houding tegenover de vruchten ervan : succes of mislukking. Er is betrokkenheid bij het werk, maar niet vanuit een ik-gevoel, zonder hoop en onrust (stress). Hoop schept namelijk verwachting en teleurstelling of verwijten bij een eventuele mislukking.

Hoop, onrust, succes of mislukking zijn factoren die uit het denken voortkomen en uit een besef van een handelend ik. En.....het maskeert het feit dat er geen weten bestaat en alles slechts door trial and error tot stand kan komen (zie Kwintessens 12.01)

 

Zie ook syllabus, hoofdstuk 8 : mediteren

 

KWINTESSENS (12.02) - Handelen en gevolg.pdf (47,3 kB)