KWINTESSENS (14.01) - Ik alleen ben

26-10-2014 20:30

 

 

 

KWINTESSENS 14.01 – Ik alleen ben !

 

 

Luister! Dit “dualiteit” en “non-dualiteit” zijn ongeldig, nietig.

Ik alleen ben, het Suprême Zelf, Bewustzijn, datgene dat zonder eigenschap overal als enige oorzaak doordringt in alle vormen,, aldoor onvergankelijk, onveranderlijk en het meest innerlijk van alles en het verborgene is.

Het Zelf van de elementen, het Zelf van alles dat uit de elementen is samengesteld.”

(vers 14.1 t/m 14.10)

 

In een tiental korte verzen – waarvan hierboven de synthese is gegeven – wordt de kern, de kwintessens van de Ribhu Gita en de Advaita samengebald; een sprankelend kwintessens van de kwintessens!

Zelfs een begrip als non-dualiteit bestaat niet, evenmin dualiteit. Ook in vers 20.14 van de Ashtavakra Samhita zegt Ashtavakra : “waar is eenheid en waar dualiteit?”

Het bestaat of het bestaat niet, het poneren van een verschijnsel is even onwetend als de ontkenning ervan, omdat in beide gevallen gesteld wordt dat er een verschijnsel apart van het Zelf zou bestaan.

 

In Kwintessens (13.01) werd aangegeven dat elk verschijnsel in zijn diepste essentie onbenoembaar is, dualiteit of non-dualiteit vormen daarop geen uitzondering.

Het enige werkelijk bestaande is het Zelf, het Suprême Zelf , ondeelbaar, onvergankelijk en onveranderlijk.

 

Bewustzijn, dat zonder eigenschap is het vormend wezen van elke vorm....hoe gemakkelijk stelt de geest toch “maar ik heb toch eigenschappen?”

Hoe zou iets dat geen individualiteit bezit iets als eigenschappen kunnen hebben? Verschilt het onbenoembare van een kleur als rood van een eigenschap als verdienstelijk?

Onwillekeurig dringt zich de vergelijking op met de uitspraak 'hoge deugd is geen deugd, juist daarom deugd' . Deze deugd kent zichzelf niet, evenmin kan de echte trouwheid of de kleur rood gekend worden. Het zijn begrippen, op zich leeg, maar een handig middel in het verkeer of het omgaan met een verdienstelijk persoon, want het onbevattelijk leven speelt zich ook in een relatieve werkelijkheid af. Ook voor de Advaita-mens is het wenselijk zich aan de verkeerscode te houden.

 

Het Zelf van de elementen; onverbloemd wordt hier aangegeven dat de materie niets anders dan Bewustzijn is. En haast tot vervelens toe dient herhaald te worden dat de wetenschap de bouwsteen van de materie nog niet gevonden heeft en hoe langer hoe meer spreekt over een veld van energie en verdichtingen daarin als vormgegeven objecten.

 

KWINTESSENS (14.01) - Ik alleen ben.pdf (54,3 kB)