KWINTESSENS (15.02) - Shiva, het Zelf.....de Meester

10-11-2014 09:30

 

 

 

Kwintessens (15.02) – Shiva, het Zelf......de Meester

 

 

Als er de gedachte is dat er geen geest is, openbaart zich enkel het Zelf. Is er de gedachte dat er een geest is, betreft de staat van denken enkel jezelf. “

(vers 15.16)

 

Uit ' Zen in de kunst van het boogschieten :

Ben ik het die de boog spant of is het de boog die mij in de hoogste spanning brengt? Boog, pijl, doel en ik raken zo met elkaar verstrengeld, dat ik ze niet meer kan scheiden. Want zodra ik de boog ter hand neem en schiet, is alles zo helder en ongecompliceerd en zo belachelijk eenvoudig....”

 

Uit 'Als ik ben en niets meer wil' :

 

Als ik ben en niets meer wil

....

alles wordt zo eenvoudig”

 

 

Uit Synthese (5.04) – Marieke :

Het zijn momenten waarnaar ik terug verlang en tegelijkertijd weet dat ik deze

niet vermag te verlangen, zij worden geschonken op de momenten dat ik er niet

ben.”

 

Suzanne beseft terdege dat het loslaten van dergelijke ervaringen van cruciaal belang is om de ruimte te scheppen die noodzakelijk is om de Meester, het Zelf, de Tao die in ons is, de Meester die wij zijn, te laten verschijnen.

 

 

 

Uit 'Essentie Ribhu Gita (vers 14) :

....door de rusteloze geest te verstillen tot helderheid...

Aldus, onthult Shiva Zichzelf natuurlijkerwijze als de absolute essentie van

het wezen van de vereerder.”

 

Het denken, dat onlosmakelijk gekoppeld is aan het ik-gevoel, aan een willen, vermag nimmer de essentie van onszelf doen ervaren. Deze ervaringsmomenten worden inderdaad alleen maar geschonken als het denken en het denkend ik verstild en onbestaand geworden zijn.

 

KWINTESSENS (15.02) - Shiva, het Zelf .....de Meester.pdf (51,9 kB)