KWINTESSENS (15.03) - Het Zelf is de wereld, het al

13-11-2014 09:00

 

 

 

 

KWINTESSENS (15.03) – Het Zelf is de wereld, het al

 

 

Het Zelf alleen is de verschijningsvorm van de wereld. Het Zelf openbaart zich in veelvormigheid en is waarlijk Een . Het Zelf is waarlijk het Zelf van de vijf elementen .

Ik ben, waarlijk, het Zelf dat dit universum doordringt. Het Zelf ben jij.

Ik schenk werelds bestaan en ik vernietig werelds bestaan .

Alles is het Zelf, de immer onveranderlijke. Er is nooit zo'n woord als 'alles'; 'alles' bestaat nimmer.”

(verzen 15.29 t/m 15.43)

 

Enerzijds spreekt de Ribhu Gita over het Zelf als verschijningsvorm van de wereld, anderzijds ontkent het dat er iets als alles zou bestaan dat het Zelf is. Vanwaar deze contradictie?

Weer eens wordt door deze tegenstelling aangegeven dat het poneren van een verschijnsel evenals het ontkennen ervan berust op een niet- weten (zie vers 20.14 Ashtavakra Samhita in Kwintessens 11.04 – Verstilling en Kwintessens 14.01 – Ik alleen ben!). Elke duiding van het Zelf houdt een beperking in van het Zelf dat onbeperkt is, zowel in ruimte als in tijd.

 

Echter, vanuit een relatief gezichtspunt gezien kan niet anders dan gesproken worden dat het Zelf de verschijningsvorm en de veelvormigheid van de wereld is; vanuit het absoluut gezichtspunt moet dan gezegd worden dat er niet iets als 'alles' bestaat.

Het summum is echter het onverwoordbare dat ontstaat als zowel een relatief als een absoluut gezichtspunt ontbreekt : het neti – neti ; want in werkelijkheid zijn beide aspecten één.

 

Het bestaan en ervaren van een dergelijke eenheid – het zijn in een relatieve én absolute toestand wordt door Suzanne verwoord in Synthese (5.04) – Marieke (zie ook Kwintessens (13.01) – Werkelijkheid en Kwintessens (15.02) – Shiva, het Zelf ...de Meester) .

 

Ik schenk werelds bestaan en ik vernietig werelds bestaan .”

 

In een ondeelbaar ogenblik zijn worden en verworden één; deeltjes die elkaar scheppen en vernietigen als in de goddelijke dans van Shiva.

Alles wordt ons geschonken en tegelijk behoort niets ons toe en wordt het ontnomen.

 

KWINTESSENS (15.03) - Het Zelf is de wereld, het al.pdf (53,1 kB)