KWINTESSENS (16.01) - Een en al Zaligheid ben ik

24-11-2014 09:41

 

 

 

KWINTESSENS 16.01 – Een en al zaligheid ben ik

 

 

Ik ben, waarlijk, immer enkel Zaligheid, deze geest is echt Zaligheid.”

 

Tao baart een.

Een baart twee.

Twee baart drie.

Drie baart de tienduizend dingen.”

 

                                                                                                                     

 

Uit het onbenoembare Tao komt het Ene (de Ene Oorzaak) voort, dat zich verder openbaart in een actief en passief beginsel. Uit de synthese hiervan – zoals hierboven het zinnebeeld aangeeft – ontstaat de oneindige scheppende energie die het gehele universum – de tienduizend dingen – doordringt. Deze energie is onveranderlijk, oneindig en gegrond in het niet geopenbaarde Tao.

 

Al het bestaande met vorm of zonder is enkel en alleen het Zelf; een Zelf dat nader wordt aangeduid met de aspecten Zijn – Bewustzijn – Zaligheid.

Vanuit dit perspectief is de gewone geest – dat een aspect van het Bewustzijn is en daar een onlosmakelijk deel van vormt – echt Zaligheid en bestaat dus niet als een van het Zelf apart verschijnsel. Vanuit het relatief aspect gezien bestaat er de gewone geest met zijn beperktheden, zowel in mogelijkheden als in tijd; als zodanig kan de inherente Zaligheid niet ervaren worden.

 

Zaligheid kan alleen ervaren worden als – opnieuw – het ik-gevoelen opgehouden heeft zich te manifesteren. Op zulke momenten wordt Zijn – Bewustzijn – en Zaligheid als geheel ervaren. De clown en de ander zijn “in elkaar opgegaan” (even if it is for a few seconds ; zie onder andere Synthese 5.04 Marieke en De Clown 4 Debuut en later); boog, pijl, doel en schutter zijn één (zie Kwintessens 15.02 Shiva, het Zelf.....de Meester).

 

Soms kan het aspect Zaligheid met meer nadruk dan beide andere aspecten ervaren worden; het is een onaardse belevenis die tot in tranen aan toe ons kan beroeren, zoals Suzanne vertelt in De Clown 7 Zaligheid.

 

KWINTESSENS (16.01) - Een en al Zaligheid ben ik.pdf (51,7 kB)