KWINTESSENS (17.01) - Ken jezelf

11-12-2014 08:45

 

 

 

KWINTESSENS 17.01 – Ken jezelf

 

 

Gegrond in het Zelf geeft het Kennen van het Zelf Kennis van alles.”

(vers 17.2)

 

Van groot belang is in logion 3 (Thomas evangelie) de aanwijzing “ ...het is in uw zien “ ; het is in uw wijze van zien, dus de mentale beeldvorming, het interpreteren, het denken.

Het juist geboren kind beschikt normaliter reeds over alle zintuigen, maar nog niet over een bijbehorend referentiekader, het mentale beeld dat door het brein in de loop van het bestaan nog ontwikkeld moet worden.

Deze beeldvorming is door de omstandigheden en opgedane ervaringen tegelijkertijd een beeldvervorming en ontbeert elke objectiviteit.

 

Daarom kan de Ashtavakra Samhita in vers 1.11 stellen :

 

Hij die zich als vrij beschouwt is inderdaad vrij, hij die zich gebonden acht blijft gebonden. ' Zoals men denkt, zo wordt men' is een bekend gezegde .”

 

En terecht zegt Jezus in logion 67 van het Thomas evangelie :

 

Hij die alles kent, maar gebrek heeft aan zelfkennis, heeft overal gebrek aan.”

 

Het diep doorgronden van het wezen dat je bent biedt niet alleen uitzicht op het Kennen van het Zelf, maar geeft ook een beeld van de eigen psyche, die overigens bijzonder universeel blijkt te zijn; zodanig dat met deze zelfkennis ook de medemens gekend wordt.

Helder en spoedig zal blijken dat het brein – van ieder van ons – een geconditioneerd instrument blijkt te zijn; maar ook hoe het ingezet kan worden om tot een juiste beeldvorming te komen, in te zien wie je in werkelijkheid bent en als onontbeerlijke toetssteen.

Als leidraad hierbij : zie de syllabus 'Ken jezelf' in pdf-versie.

 

Het Zelf is het substraat van alles, aldoordringend en alomvattend. Van uit dit perspectief kan het niet anders dan het Kennen daarvan Kennis van alles is. En deze Kennis leidt tot een totaal veranderde houding tegenover de ander en het andere, of zoals de Upanishad het uitdrukt : 'tegenover al wat leeft, beweegt en is'. Op een heel natuurlijke wijze ontwikkelt zich dan de grondhouding ' in, maar niet van de wereld'.

 

Daarom luidt vers 17.06 :

 

Het Zelf moet gezocht worden. Het Zelf is waarlijk al deze dingen; er is geen grasspriet erbuiten.”

 

KWINTESSENS (17.01) - Ken jezelf.pdf (52,5 kB)