KWINTESSENS (17.03) - Onwerkelijkheid is werkelijkheid

18-12-2014 16:15

 

 

 

KWINTESSENS 17.03 – Onwerkelijkheid is werkelijkheid

 

 

Ik ben waarlijk het Zelf; er is geen ander begrip. Alleen het Zelf is manifest en het veelvoudige.

Het Zelf alleen is de moeder van het Zelf; ik ben waarlijk het Zelf, de vader en de zoon.”

(vers 17.13 t/m 17.16)

 

In 'Donder : volmaakt Bewustzijn' een van de Nag Hammadi geschriften is een gelijkaardige ogenschijnlijk verwarrende tekst vermeld :

 

Ik ben de moeder en de dochter.

Ik ben de bruid en de bruidegom

en het is mijn echtgenoot die mij verwekte.

Ik ben de moeder van mijn vader

en de zuster van mijn man,

en hij is mijn nageslacht....”

 

Rationeel gezien staat er onzin. Alleen als ingezien wordt dat men het Zelf is – en het Zelf deze veelvoudige vormen van zijn is – dan is men de moeder van mijn vader, etc. en de moeder, vader en de zoon van het Zelf. Er bestaat dan zelfs niet iets als een verwantschap zoals vers 16.26 van het vorige hoofdstuk aangeeft :

 

Ik heb geen verwanten, geen moeder en geen vader; ik heb geen afstamming.”

 

Alles is onwerkelijk, dus is het werkelijk. Voorbijgaand aan de ervaringen van de zintuigen – die slechts de buitenzijde van de dingen raken – kan de essentie, de werkelijkheid van deze dingen (in)gezien worden. De werkelijkheid van dit veelvoudige universum is Bewustzijn (het Zelf). Vandaar dat de tekst ook zegt :

 

.....het Zelf; er is geen ander begrip.”

 

En vers 17.26 het als volgt uitdrukt :

 

Ik ben het Licht van het Zelf. Ik, als ikzelf, kom nimmer tot bestaan.”

 

 

Er is niets apart van – gescheiden van – het Zelf. Elk ander begrip geeft een valse voorstelling van de werkelijkheid : het immanente en transcendente Bewustzijn. In feite ervaart men tegelijkertijd bij elk verschijnsel twee aspecten, maar zijn ons daarvan niet bewust. Alleen als wij bewust de buitenkant gelijk zien als de binnenkant en de binnenkant gelijk als de buitenkant kunnen wij drinken van de nectar van de non-dualiteit.

 

KWINTESSENS (17.03) - Onwerkelijkheid is werkelijkheid.pdf (51,6 kB)