KWINTESSENS )18.02) - Lichaam noch elementen

01-01-2015 15:00

 

 

 

KWINTESSENS 18.02 – Lichaam noch elementen

 

 

Er is geen lichaam noch de vijf elementen ........ Werkelijk het lichaam is slechts het oneindige Zelf.”

(vers 18.32 en 18.10)

 

Hoofdstuk 18 begint met de woorden van Ribhu : Ik zal je een zelfs in de veda's verborgen groot geheim vertellen. Onomwonden wordt hier dan gezegd dat zelfs de materie niet echt bestaat.

En tot dusverre is de kwantumfysica er niet in geslaagd om de vaste bouwsteen van de materie te ontdekken. Integendeel, steeds meer en meer wijkt de ogenschijnlijke vastheid van de materie voor steeds opnieuw “lege” bestanddelen, die zuiver en alleen bestaan uit steeds opnieuw kleinere “lege” deeltjes van energie, die met zodanige snelheden zich bewegen dat de illusie van vastheid gewekt wordt. Deze deeltjes van energie gaan uiterst complexe relaties met elkaar aan, waardoor tijdelijke verdikkingen in het globale veld van energie kunnen ontstaan en weer uiteen vallen.

 

Advaita en wetenschap zijn elkaar bijzonder dicht genaderd, zodanig dat de veronderstelling, dat deze energie van de wetenschap het Bewustzijn van de Advaita zou kunnen zijn, niet geheel ongeloofwaardig meer klinkt.

 

Het brein is een fysiek bestanddeel van het lichaam en gedachten en gevoelens worden vanuit dit brein aangestuurd. Gelet op het zelfs bij diepe coma ontbreken van motorische reacties op pijnprikkels, laat staan van reacties van hogere orde, mag dan aangenomen worden dat denken en gevoelens niet meer door het brein aangestuurd worden. Als de Advaita stelt dat er geen geest bestaat, is dit vanuit het aspect dat het brein – dus geest – uit de vijf elementen samengesteld is en dus deze ook “leeg” is.

Geest mag niet zonder meer gelijk gesteld worden aan bewustzijn, geest is “mind” en bewustzijn is “ consciousness”. Bewustzijn is een aspect dat ruimer is dan het al of niet denkend en voelend brein en ook zonder een directe prikkel van een van de zintuigen werkzaam is. Bewustzijn strekt zich uit tot buiten het fysieke lichaam – onder anderen tot het astraal lichaam – vandaar ook het vijfvoud van lichamen dat in het begin van het hoofdstuk vermeld is.

 

Fysiek lichaam, lichaam van de geest en lichaam van bewustzijn zijn aldus aspecten van bewustzijn. Dit bewustzijn vormt echter in wezen een niet afzonderlijk aspect van hét Bewustzijn, zodat de Advaita in vers 18.10 kan zeggen :

 

Werkelijk het lichaam is slechts het oneindige Zelf.”

 

KWINTESSENS (18.02) - Lichaam noch elementen.pdf (50,7 kB)