KWINTESSENS (18.03) - Geen oorzaak en gevolg

05-01-2015 14:42

 

 

 

KWINTESSENS (18.03) – Geen oorzaak en gevolg

 

 

Er is niets van een aard als oorzaak en gevolg; geen doener, genieter of handelen.

Nimmer, nooit en te nimmer, is er een oorzaak voor leven of dood.”

(vers 18.46 en 18.51)

 

 

Geen individualiteit, geen ego, dus geen doener noch genieter, geen handelen en bestemming noch persoonlijk karma en wedergeboorte. Het berust louter op een onwetendheid en denken dat deze dingen bestaan.

Vers 1.11 van de Ashtavakra Samhita met bijbehorende annotatie geeft onverbloemd weer wat hiervoor is aangegeven :

 

Hij die zich als vrij beschouwt is inderdaad vrij, hij die zich gebonden acht blijft gebonden. ' Zoals men denkt, zo wordt men' is een bekend gezegde in deze wereld, en het is beslist waar.”(*)

 

(*) Dit is een erg betekenisvolle uitspraak en bevat een onschatbare les voor hen die Zelf-realisatie willen bereiken. In werkelijkheid is het Zelf altijd vrij. Het gaat nooit in een toestand van gebondenheid. Het is uit onwetendheid dat wij onszelf denken gebonden te zijn en deze gedachte doet onze veronderstelde gebondenheid aanhouden en voortduren. Indien wij echter, onszelf weten als het eeuwige vrije Zelf, zullen wij beseffen dat wij altijd vrij zijn.

 

In de Diamant Sutra (3) verwoordt de Boeddha dit als volgt :

 

....allemaal zijn ze voorbestemd om door mij bevrijd te worden en de onvoorwaardelijke vrijheid van het nirwana te verwerven. Wanneer er echter op deze wijze ontelbare wezens bevrijd zullen zijn, is er in werkelijkheid geen enkel wezen bevrijd. Omdat geen enkele echte bodhisattva geloof hecht aan het bestaan van een ego, een persoonlijkheid, een entiteit of een afgescheiden individualiteit.”

 

 

 

Nimmer, nooit en te nimmer, is er een oorzaak voor leven of dood.”

(vers 18.46 en 18.51)

 

Wij bestaan zonder doelgerichtheid, zuiver alleen omdat wij bestaan! In pure poëzie en tinkelend zuiver klinkt nu uit de hymne van Swami Ram Tirth :

 

O dood, ga voort en raak mijn lichaam, ik heb miljoenen lichamen waarin ik kan leven.....”

(voor de volledige hymne : zie Kwintessens 6.02 – Koninkrijk )

 

Alleen door een totale overgave, een opgeven van elke eigenheid, verlangen en weerstand, ervaren wij de vrijheid die wij in feite reeds bezaten, maar uit onwetendheid niet beseften.

 

KWINTESSENS (18.03) - Geen oorzaak en gevolg.pdf (64,9 kB)