KWINTESSENS (2.03) - Uw koninkrijk kome

25-04-2014 20:00

 

 

 

KWINTESSENS (2.03) – Uw koninkrijk kome

 

 

Gij verblijft uitsluitend in uzelf. Gij alleen bestaat in het koninkrijk van uw Zelf.”

(verzen 2.9 en 2.23)

 

 

Logion 3 van het Thomas-evangelie :

Het koninkrijk is in u en het is in uw [wijze van] zien.”

 

Traditioneel spreekt men over het koninkrijk van de Vader of van Christus, in de zin van een koninkrijk dat ergens buiten ons, in een hiernamaals gevestigd is. Een zevenduizend jaar oude tekst, die geheel en al overeen komt met een tweeduizend jaar oude uitspraak (het Thomas-evangelie wordt als zeer authentiek beschouwd) logenstraffen het bestaan in een hiernamaals en elders.

Maar zoals in Synthese (1) uiteen gezet is laten ook de Boeddha en Spinoza zich op dit vlak niet onbetuigd.

 

En als vers 2.24 spreekt van :

Gij ervaart niet, wat het ook zij, iets buiten uzelf”

(vers 2.24)

wordt het duidelijk dat subject, interactie en object dezelfde zijn.

 

Hier begint dan ook het uitgesteld keuze experiment van John Wheeler en de uitspraak van de kwantumfysica dat de waarnemer door het waarnemen het waargenomen object beïnvloedt, ook vanuit de oude filosofieën een grondslag te krijgen.

 

Deze eenheid van subject, interactie en object wordt nogmaals onderstreept in vers 2.27 :

 

Gij ervaart ]komt] uzelf waar dan ook [tegen].

 

 

Ook het Evangelie van Eva uit de vroeg christelijke mystiek – zie afsluitpagina van de Avadhuta Gita – sluit bij dit vers en die eenheidsgedachte aan.

 

Wanneer ge de twee één maakt......zult ge het koninkrijk binnengaan.” (logion 22 Thomas-evangelie).

 

Dit gevoel van eenheid wordt wellicht goed weergegeven in het gesprek en uitwisseling van ervaringen tussen Arnold , Suzanne en Will – in Synthese (5.15) Latrelatie (2).

 

KWINTESSENS (2.03) - Uw koninkrijk kome.pdf (52,3 kB)