KWINTESSENS (22.02) - Bewustzijn zonder intelligentie

26-02-2015 17:33

 

 

 

KWINTESSENS (22.02) – Bewustzijn zonder intelligentie

 

 

Ik, waarlijk, ben Bewustzijn zonder een intellect; het beste, middelmatige en slechte zijn Bewustzijn, waarlijk Ik.”

 

In de Avatamsaka Sutra komt het volgende voor ( ook vermeld in Kwintessens (1.05) Denken en schepping) :

 

Geen ding kan vernietigd worden. Omdat geen ding geschapen is, geen schepper heeft, het niet verklaard en gelokaliseerd kan worden, omdat de dingen ongeboren, niet ontstaan zijn, geen beweging en geen functie hebben.”

 

Uit het citaat van deze sutra blijken de volgende elementen direct of indirect geheel met de Ribhu Gita verzen overeen te stemmen :

 

geen schepper en geen schepping

niet ontstaan, ongeboren

niet verklaard kan worden

geen functie

 

Het beste, het middelmatige en slechte, alles is alleen Bewustzijn, Ik zonder intellect.

Zonder een doelgerichtheid.

En toch nemen wij in deze wereld – in het bijzonder de natuur – een inherente intelligentie waar op basis van trial en error, een empirisch weten en ontwikkelen. Beide facetten – geen intellect en empirische intelligentie – behoeven elkaar echter niet uit te sluiten.

Geen intellect, wel Bewustzijn wijst dan eerder in de richting van de afwezigheid van een bewust scheppend Wezen.

 

Een bewustzijn dat evenwel alles doordringt, omvat en overstijgt :

Ik ben het einde van verwoording, Bewustzijn, het verblijf van alles; het oorzakelijk hulpmiddel en onverdeelde modus. Bewustzijn is de oorzaak .“

 

Een totaal onbenoembare Oorzaak :

 

Er is niets zoals ' het Zelf bestaat ' noch ' het Zelf bestaat niet ' . Er is niets , heus, als ' is ' of ' is niet '. Ik, waarlijk, ben slechts Bewustzijn, zonder gebreken.”

(vers 22.6 en 22.7)

 

Het kan niet worden waargenomen noch is het de ontkenning van iets.”

(vers 21.22)

 

Een begrip zoals door Boeddha geformuleerd werd, ontbloot van iedere verdere duiding en personificatie “het is noch het is niet” (Diamant Sutra 7) ontneemt zelfs aan Bewustzijn de betekenis die hieraan normaliter toegedacht wordt.

 

Geen schepping, wel een zijn op basis van een substraat, een energie waaruit alles voortkomt en alles in terugkeert, in essentie onveranderlijk blijft, ongeacht de vorm die het tijdelijk vertoont. Een vorm die als beste, middelmatig of slecht gezien wordt, maar in wezen hetzelfde is : “ Ik, waarlijk, ben slechts Bewustzijn, zonder gebreken.”

 

Wonderbaarlijk ben ik! Verering voor mijzelf! Er is niemand zo vaardig als ik, die in eeuwigheid het ganse universum draag zonder het met het lichaam te beroeren.

 

KWINTESSENS (22.02) - Bewustzijn zonder intelligentie.pdf (53,8 kB)