KWINTESSENS (22.05) - Bewustzijn met intelligentie (2)

10-03-2015 06:55

 

 

 

KWINTESSENS (22.05) – Bewustzijn met intelligentie (2)

 

 

In de hier voorgaande Kwintessens – Bewustzijn met intelligentie (1) – werd het bestaan van een persoonlijk karma sterk in twijfel getrokken en teruggeplooid op het oude, oorspronkelijke begrip van karma als energie.

 

Maar er is meer dat in dit verband de aandacht verdient.

Als er geen individualiteit is en geen persoonlijk karma, dan kan er nog moeilijk sprake zijn van een persoonlijke wedergeboorte. De in de betreffende publicatie gegeven uitleg van Taimni wijst ook in die richting.

Toch zijn er talloze getuigenissen van herinneringen – die gestaafd konden worden, zie onder andere 'life after life' van dr. R. Moody – die het bestaan van een persoonlijke wedergeboorte lijken te bevestigen.

In Advaita en Wetenschap (7.1) – evolutie werd aangegeven dat zelfs indien in het huidig leven voorwerpen uit het vroeger leven herkend worden, dit nog geen bewijs vormt dat het vroegere individu en het huidige geheel en al dezelfde zijn.

 

In akasha – een alles doordringende ether – wordt alles wat gedacht, gehandeld en emotioneel ervaren is, opgeslagen; het begrip is analoog aan het collectief bewustzijn van Jung. Patajali en Taimni spreken van de overziel (zie Kwintessens (22.04). Ieder individu draagt tijdens het leven hieraan bij en ontvangt bij geboorte uit de opgeslagen informatie. Deze ontvangen informatie is afkomstig van de ervaringen van verschillende individuen. Dit stemt geheel overeen met de opvatting dat er geen individualiteit en geen persoonlijk karma bestaat; dit heeft als consequentie dat er ook geen persoonlijke wedergeboorte is, hoewel het niet uitgesloten is dat bepaalde oude elementen in het nieuwe leven mee opgenomen kunnen worden.

Zie ook hoofdstuk 35 eigen geboorte, leven en dood als misvatting.

 

In deze zienswijze kan ook de evolutie(theorie) volledig tot zijn recht komen. Als een volkomen natuurlijk proces door karma (oorzaak en gevolg als energie) – of conatus – gedreven op basis van trial and error van oerbacterie tot mens. Dit in een besef dat het Zelf het beste, middelmatige en slechte is, het meest verhevene en meest vuige ( zie Kwintessens (22.03) en (3.04), alles is zo als het is.

 

Er is binnen het Tibetaans Boeddhisme een stroming die de zienswijze van geen persoonlijke wedergeboorte aanhangt; een gedachtegang die het dilemma van de Dalai Lama van het eerste persoonlijk karma geheel teniet kan doen (zie Kwintessens (12.04).

 

KWINTESSENS (22.05) - Bewustzijn met intelligentie (2).pdf (35,1 kB)