KWINTESSENS (27.01) - Ik ben Werkelijkheid

30-04-2015 20:30

 

 

 

 

KWINTESSENS (27.01) – Ik ben Werkelijkheid....

 

 

Ik ben Werkelijkheid..... ten alle tijde het Zelf. “

 

 

Ongeacht de vorm, nimmer is men iets anders dan de Werkelijkheid, het Zelf. Tijdloos, nimmer geboren of gestorven.

In deze context dient ook de uitspraak van Ramana Maharshi gezien te worden : “ er is alleen Bewustzijn en Bewustzijn neemt alle vormen aan.”

Geen enig ogenblik is men iets anders dan Bewustzijn, nu niet in de huidige vorm, daarvoor niet zonder vorm en nadien niet met een vorm of zonder; tijdloos en de enige werkelijkheid voorbij de begoocheling van de zintuigen en de geest.

 

Een adagium van Zen luidt :

Vorm is geen vorm, juist daarom vorm”

Het geeft weer wat hierboven vermeld is. In dezelfde zin klinkt de poëtische hymne van Swami Ram Tirth (zie Kwintessens 6.02).

 

Men is vorm en toch weer niet vorm, het “niet dit en niet dit” oftewel “neti-neti”.

Dit met het verstand niet te begrijpen 'vorm en toch weer niet vorm' kan alleen maar ervaren worden en – opnieuw een contradictie – in het bijzonder op de momenten van sterven. Eerst als wij sterven aan het 'ik' – het 'ik' dat ervaart en handelt – en ultiem bij het einde van het leven.

Jung zegt over het bewustzijn op het moment van sterven : “het geestelijk hoogtepunt wordt bereikt op het moment dat het leven eindigt” (zie Synthese 5.08 – Wonderkind (1).

Het moment van sterven wordt volgens het Tibetaans Boeddhisme gekenmerkt door een ervaring van een intens licht. Vers 2.8 van de Ashtavakra Samhita luidt dan ook:

 

Licht is mijn ware aard; ik ben niets anders dan licht. Als het universum zich manifesteert, waarlijk dan ben ik het dat schijnt.”

 

Evenmin zonder betekenis is de getuigenis van Arnold over het moment van sterven van Thomas :

 

Toen Thomas stervende was, ik hem voorzichtig vast hield en mijn ogen sloot zag ik licht. Toen het weer donkerde voor mijn nog altijd gesloten ogen heb ik ze geopend en Thomas was gestorven. Er zijn talloze getuigenissen van bijna dood ervaringen die gewag maken van licht, maar ik heb licht gezien en naar mijn gevoel was het zijn licht dat mij langs de aanraking bereikte.” (Synthese 5.18 – Ratio en intuïtie)

 

Bewustzijn noch licht kunnen echt bevat of verwoord worden, hoewel dit uiteindelijk voor alle verschijnselen en begrippen van toepassing is. Bewustzijn en licht – en in essentie alle dingen – kunnen alleen maar ervaren worden, in een woordeloze, niet oordelende en denkende aandacht.

 

KWINTESSENS (27.01) - Ik ben Werkelijkheid......pdf (56,5 kB)