KWINTESSENS (27.02) - Er is alleen bewustzijn

05-05-2015 15:30

 

 

 

KWINTESSENS (27.02) – Er is alleen Bewustzijn....

 

 

In Kwintessens (27.01) – Ik ben Werkelijkheid.....werd de uitspraak van Ramana Maharshi “ er is alleen Bewustzijn en Bewustzijn neemt alle vormen aan” weergegeven.

 

Naast de daar betreffende overwegingen staan er in de Bhagavad Gita (welke evenals de Advaita gegrondvest is op de Veda's/Upanishaden) een drietal verzen die een bijkomende dimensie verlenen aan deze uitspraak, dan alleen de voor de hand liggende gedachte dat al het levende, bewegende en wat is in dit universum gemanifesteerd Bewustzijn is.

 

Het betreft de volgende verzen :

 

  1. En hij die op het ogenblik van de dood zijn gedachte alleen op Mij gericht houdt, gaat bij het achterlaten van het lichaam geheel in Mijn Wezen op; daar is geen twijfel aan.”

 

 

  1. Welk object dan ook zich op het einde herinnerend, dat alleen wordt bij

   het verlaten van het lichaam, door het voortdurend zich herinneren ervan,

   bereikt.”

 

 

9.25 “Aanbidders van goden gaan naar de goden, aanbidders van voorouders

gaan naar de voorvaderen, naar de geesten zij die geesten aanbidden, en

 1. zij die Mij aanbidden, komen tot Mij.“

 

Een minder juiste gedachte hierbij zou gevormd kunnen worden door het denken aan een vorm van een of andere persoonlijke God. Dit maakt het – de al of niet reeds tijdens het leven gevormde geoefendheid – er niet eenvoudiger op, daar onze geest niet gewoon is abstract te “zien”, te denken en te ervaren. Zelfs tijdens het leven is het een gegeven dat zich de mogelijkheid of een voorstelling te vormen van het hierna volgende (inspringende tekst) bijzonder moeilijk ligt.

Zoals het universum en evolutie door onze zintuigen waargenomen wordt en toch

niet de Werkelijkheid is, zo kunnen er nog al of niet amorfe universa bestaan in

een zelfde soort van (on)werkelijkheid.

Uit den treuren is eerder al aangehaald, dat de kwantumfysica de vaste bouwsteen

van de materie – dus ook van het lichaam – (nog) niet gevonden heeft; het “vaste”

lichaam is dus “ledig”, louter energie/Bewustzijn.

Het is zeker niet uit te sluiten dat het bewustzijn/Bewustzijn een andere , niet

noodzakelijk fysiek, vorm aanneemt.

 

 

Een niet geheel onbekende uitspraak van Jezus luidde : het huis van de Vader heeft

vele kamers.

 

De Tibetaanse (boeddhistische) cultuur (filosofie) kent een diepgaande kennis van het stervensproces, waarbij met name het ultieme moment van sterven uitgebreid belicht is en de geciteerde verzen ondersteunen (zie hiervoor o.a. 'Het Tibetaans boek van leven en sterven' van Sogyal Rinpoche).

 

Onbekend is het evenmin hoe wij in ons dagelijks leven zodanig door iets in beslag genomen kunnen zijn dat er buiten dat nagenoeg niets anders meer bestaat, zelfs tot een obsessie kan uitgroeien en/of dwangmatig handelen (dwangneurose of obsessieve compulsieve stoornis). De wetenschap (ervaringskunde) van het bewustzijn is nog zeer beperkt en behoort niet gelimiteerd te worden tot het brein en het denken alleen.

In de reeks “Advaita en Kwantumfysica/Wetenschap” zijn er enige publicaties die enigszins onvermoede aspecten van het bewustzijn belichten.

Ook zijn er de talloze bijna-dood-ervaringen – o.a. verzameld door P. Van Lommel (eindeloos bewustzijn) – die over het begrip bewustzijn de nodige vragen oproepen.


KWINTESSENS (27.02) - Er is alleen Bewustzijn....pdf (56,5 kB)