KWINTESSENS (27.04) - De belichaming van de Ene

11-05-2015 22:15

 

 

 

KWINTESSENS (27.04) – De belichaming van de Ene

 

 

Ik ben subtieler dan het meest subtiele; verstoken van subtiliteit en andere dergelijke hoedanigheden. Ik ben immer de belichaming van de Ene.”

 

Vers 27.11 en 27.12 borduren verder waar Kwintessens (27.03) eindigde : het ervaren van de manifestatie, de belichaming, van de Ene in de denkende vlieg.

 

Het Zelf is zuiver Bewustzijn, zonder enige eigenschap, maar van een oneindige potentialiteit. Duiden als een subtiliteit suggereert een fijnstoffelijkheid en is bijgevolg een eigenschap. Het Zelf kan alleen door middel van de gemanifesteerde werkelijkheid – de denkende vlieg als belichaming van de Ene – ervaren worden.

 

De relatieve werkelijkheid van een denkende vlieg, een denkende mens, ja het gehele universum is één groot mysterie. U bent het mysterie, ik ben het mysterie, de materie is het mysterie, het mysterie van het belichaamde Bewustzijn. U bent het scheppend Bewustzijn, ik ben het scheppend Bewustzijn.

 

Hij die zoekt, spreekt, hoort en ziet, is ook hij die openbaart; de lamp van het lichaam is het bewustzijn.” (Nag Hammadi geschriften : Gesprek met de Verlosser).

 

Het is niet denkbeeldig dat deze uitspraak een overeenkomst vertoont met de uitspraak uit de kwantumfysica : “ de waarnemer beïnvloedt door zijn waarnemen het waargenomene” . En als dusdanig, als Bewustzijn scheppen en alles doen evolueren. De hamvraag van het ontstaan van de eerste oerbacterie blijft (alsnog) onbeantwoord.

 

Als iemand niet begrijpt hoe het lichaam (lees : materie, stof) dat hij draagt is ontstaan, zal hij erin omkomen.” (ibid)

 

Hij die niet begrijpt hoe hij kwam, zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan.” (ibid)

 

Bijzonder is de uitdrukking ' de lamp van het lichaam (lees : materie, stof) is het bewustzijn' ; hierbij is het echter niet uitgesloten dat Jezus de geest bedoelde. Evenmin dat de vertalers in plaats van '....is bewustzijn' gekozen hebben voor '...het bewustzijn' hetgeen een geheel andere duiding oplevert. Het citaat ' Als iemand niet begrijpt hoe het lichaam (lees : materie, stof) dat hij draagt is ontstaan, zal hij erin omkomen.' doet vermoeden dat Jezus niet het bewustzijn (geest, brein) bedoelde, maar Bewustzijn (het Zelf), te meer daar hij stelt dat de mens die handelt en ervaart ook diegene is die openbaart.

Het volgende spreekt in dit verband boekdelen:

 

.....ik ben het verschil tussen het absolute woord en de eraan ontleende betekenis.” (vers 27.15)

 

KWINTESSENS (27.04) - De belichaming van de Ene.pdf (52,1 kB)