KWINTESSENS (27.06) - Universum niet tot bestaan gekomen

18-05-2015 19:40

 

 

 

KWINTESSENS (27.06) – Universum niet tot bestaan gekomen

 

 

““Dit universum is, heus, niet tot bestaan gekomen; de aanduiding ' Hij is een god' bestaat helemaal niet, helemaal niet, nooit. Slechts áls het bestaat, moet het verwoord kunnen worden. Als het niet bestaat, hoe zou het dan verwoord kunnen worden? Het denkbeeld van vaststellingen en het vastgestelde verschijnsel, de ziener, het zien en het geziene en alle ervaringen zijn allemaal het Zelf. Ik ben dat Zelf, er is geen twijfel aan.”

 

 

De Tamil versie van deze tekst is poëtischer en minder cryptisch :

 

Waarlijk, ik ben de gedachte en het geziene , ik ben de ziener

die slechts uit Bewustzijn bestaat. Ik ben alle activiteiten van

de geest, ik ben alle gedachten daarin besloten.

Waarlijk, ik ben alle verscheidenheid van dualiteit. Ik ben zo -

wel het ' zijn ' als het ' niet- zijn '. Ik ben het non-duale, opper -

machtige Brahman. Door een dergelijke overtuiging aangaande

het ongedeelde Absolute, is men ondergedompeld in rust

en helderheid.

( Hstk. 27, vers 26 )

 

Nooit is er iets ontstaan. Waar kan datgene dat nooit ontstaan is

zich bevinden? Hoe kan er evolutie zijn van ongeboren en niet-

bestaande dingen? O nobele, er is totaal niets gescheiden van

het ongedeelde Brahman. Alles is Brahman en dat ben ik. Door

een dergelijke overtuiging is men ondergedompeld in rust en

helderheid.”

( Hstk. 27, vers 27 )

 

 

Nooit is er iets ontstaan! Het universum dat waargenomen wordt bestaat niet!

Dit is vergelijkbaar met het idee van het hebben van bezit, goederen en vermogen. Men denkt dat men iets bezit en volgens de wereldse opvattingen kan er inderdaad van bezit gesproken worden. Maar deze eigendom goed in ogenschouw nemend zien wij dat dit in wezen aan de gemeenschap toebehoort. Immers het moet aangewend worden voor instandhouding van de gezondheid of ter delging van de kosten van het sterfhuis of vloeit enigszins afgeroomd door de fiscus naar de erven. Ook kunnen er grijpgrage vingers iets in de weg leggen. Kortom, finaal moet alles aan de gemeenschap afgestaan worden.

Het bezit is dus werkelijk en ook weer niet werkelijk.

 

Het universum is gelijkaardig werkelijk – voor de zintuigen – en ook weer niet werkelijk omdat de achterliggende werkelijkheid het niet waarneembare Bewustzijn is. Vanuit deze laatste en echte werkelijkheid kan gesproken worden dat er nooit iets ontstaan is en er geen evolutie kan zijn., het is ondeelbaar en onveranderlijk.

 

KWINTESSENS (27.06) - Universum niet tot bestaan gekomen.pdf (53,5 kB)