KWINTESSENS (28.02) - Geest als Brahman - Zelf

29-05-2015 22:18

 

 

 

KWINTESSENS (28.02) – Geest als Brahman – Zelf

 

 

De geest, die in wat genoemd wordt staat van eenheid is, existeert als het Brahman – Zelf .”

 

Een geest die geen aandacht schenkt aan welk verschijnsel dan ook – uitwendig en inwendig, ook de zich aandienende gedachten worden genegeerd, beschouwd als overdrijvende wolken – een dergelijke geest is een lege geest.

 

In zijn voorwoord bij ' Zen in de kunst van het boogschieten ' verwoordt Zenmeester D.T. Suzuki dit als volgt:

 

Zodra wij nadenken, overwegen en begrippen vormen, gaat het oorspronkelijk onbewuste verloren en duikt er een gedachte op. De mens is een denkend wezen, maar zijn grote werken worden volbracht wanneer hij niet rekent en denkt. 'Zijn als een kind' moet na lange jaren van oefening in het zichzelf vergeten weer verkregen worden. Is dit bereikt, dan denkt de mens en denkt toch niet.”

 

De Zenmeester heeft hierbij voor ogen een durende staat van zijn, die inderdaad eerst na lange tijd van oefenen verworven kan worden. Kortere tijdspannes zijn evenwel heel goed bereikbaar, waarvan Suzanne getuigenis geeft in haar bijdragen, zie o.a. in de publicaties Kwintessens (1.03), (2.04), (5.01), (8.01), (9.02), (15.02), (18.04), (19.02), (20.01), (24.01) en (26.04), waarin naast de citaten tevens doorverwijzingen naar de oorspronkelijke publicaties zijn opgenomen.

 

Wanneer een durende staat van een dergelijk zijn verworven wordt, spreekt men van 'een tijdens het leven bevrijde' (jivanmukti).

De verzen 28.10 t/m 28.18 geven weer wat daartoe nodig is; daar een dergelijke staat slechts voor een enkeling weggelegd zou zijn, is hiervan vertaling en toelichting achterwege gelaten.

Belangrijk is te weten dat alles Weten, Bewustzijn is en dat het besef van de(het) ander(e) berust op de illusie van het bestaan van een (eigen) individualiteit en de aangeboren gevoelens van afkeer/verzet enerzijds en verlangen/hechten anderzijds.

' Zichzelf vergeten' is tegelijkertijd het omhelzen van de(het) ander(e). In deze lange jaren van oefening is het proces van het kennen van jezelf cruciaal; de syllabus biedt hiertoe een leidraad.


KWINTESSENS (28.02) - Geest als Brahman- Zelf.pdf (51,1 kB)