KWINTESSENS (3.02) - Alle begrippen zijn denkbeelden

09-05-2014 19:42

 

 

 

KWINTESSENS (3.02) – Alle begrippen zijn denkbeelden

 

 

Alles, alles wat verwoord of gedacht kan worden, zijn denkbeelden.”

 

 

In Kwintessens (3.01) – 'Veelheid relaties is denkbeeldig' werd duidelijk gemaakt dat de werkelijkheid van elk begrip niet door denken en woorden weergegeven kon worden. Ook bleek dat verschijnselen elkaar doordrongen en uit wisselende gebeurtenissen en verbindingen bestonden.

Op grond hiervan rijst de vraag of op énig moment kan gesproken worden van een individualiteit. Het heeft er alle schijn van weg dat dit niet mogelijk is en de zienswijze van de Boeddha dat er geen individualiteit bestaat juist is. Ook het gegeven, de conclusie van de kwantumfysica dat de waarnemer door het waarnemen het waargenomen object – i.c. een ander individu – beïnvloedt, onderstreept de zienswijze van wisselende gebeurtenissen en verbindingen. Elk individu is dan een continu veranderende en veranderlijke samenstelling van gebeurtenissen, hulpeloos, willoos als klei op de ronddraaiende schijf van de pottenbakker.

 

Reeds in Advaita en Wetenschap (7.1) en (7.4) – Evolutie , als ook in Synthese (4.19) – Brandstapel (2) werd het bestaan van een persoonlijk karma sterk in twijfel getrokken.

Uit deze publicatie kan nu definitief de conclusie getrokken worden dat het persoonlijk karma niet kan bestaan; bovendien is 'persoonlijk karma' ook een begrip, dus een denkbeeld en denkbeeldig.

 

Denkbeelden, begrippen zijn beslist nodig om pragmatische redenen, maar hoe langer hoe meer gaat het brein op de loop met allerlei percepties, hetzij individueel hetzij van collectieve aard. Het is van het grootste belang naast het beseffen dat denkbeelden de werkelijkheid niet kunnen weergeven, dat ook de waarachtigheid van de (collectieve) percepties in vraag gesteld wordt.

Zelfs voor wat betreft het begrip deugd en .....liefde. Ook die liefde die voor hoogste deugd doorgaat. Waar liefde heerst rijst ook de haat op en waar deugd verblijft woont ook de ondeugd.

Zie verder in Synthese (5.19) en (5.20) over liefde zonder liefde en deugd zonder deugd.

 

KWINTESSENS (3.02) - Alle begrippen zijn denkbeelden.pdf (50 kB)