KWINTESSENS (3.03) - Wie ben ik

12-05-2014 20:39

 

 

 

KWINTESSENS (3.03) – Wie ben ik?

 

 

Wie ben ik? Ik ben Hem! Dit soort uitspraken zijn een denkbeeld.“

(Vers 3.10)

 

Ogenschijnlijk is er een contradictie met vers 2.17 : “... wie gij ook zijt, ge zijt Hem.”

In vers 3.10 is er in feite sprake van een mantra of schietgebed, waar het in vers 2.17

bij wijze van vaststelling is.

 

Mantra's van deze aard zijn een soort zelf-indoctrinatie of conditionering. Er zijn nog sporen van een gebrek aan echt inzicht, een echt beseffen. Een nog steeds duidelijk aanwezig verschil tussen ik en Hij.

Vroeg of laat wordt door de veranderende omstandigheden deze conditionering in flarden gescheurd of minstens nog zeer sterk in twijfel getrokken.

 

Ook Ramana Maharhsi laat over het intrinsiek gebrek van dergelijke mantra's geen twijfel bestaan en ze beschouwde als zuiver mentale oplossingen, alhoewel hij nog enige ruimte schijnt te laten voor deze ene, specifieke mantra. Fundamenteel verschilt deze echter niet van de andere en kan alleen door diep zelfonderzoek en inzicht (vichara en jnana) tot een verwezenlijking gekomen worden. Dan is ik Hij, er is geen gevoel van eenheid noch gescheidenheid (zie vers 1.15 Avadhuta Gita).

Er is het immens gevoel van Suzannes geborgenheid, dat alleen achteraf als ervaring zo benoemd kan worden, een toestand van zuiver niet-denkend zijn en wéten zonder kennis (zie De Clown (6) en Synthese (5.15) :

 

..... Ik zou dit immens gevoel van mij geborgen weten, weten uit welke geborgenheid ik kom en naar welke geborgenheid ik terugkeer, waar ik eigenlijk nooit van gescheiden ben, dit gevoel van geborgenheid zou ik als clown willen overbrengen.....”

 

Of zoals Arnold in Synthese (3.05) weergeeft :

 

.....Maar in de immens open ruimte van onze relatie kan alles benaderd worden, er is een wederzijds geven met alle inzet inzet en vermogen; wij zijn aanwezig met heel ons hart en alles vloeit, alles stroomt....”

 

Een toestand van gebeurtenissen waarin ik en gij niet als individuen aanwezig zijn; dan denkt de mens en denkt toch niet (D.T. Suzuki)

 

KWINTESSENS (3.03) - Wie ben ik.pdf (64,7 kB)