KWINTESSENS (3.05) - Niets is echt, behalve Bewustzijn

23-05-2014 20:29

 

 

 

KWINTESSENS (3.05) – Niets is echt, behalve Bewustzijn

 

 

 

Als een ding bestaat bestaat het volledig uit Bewustzijn alleen. Naam en vorm, dus de wezens en werelden zijn louter Bewustzijn. Niets is echt, behalve Bewustzijn. ”

 

 

Toeval ? De Engelse brontekst luidt : “If a thing exists...” If....als of indien. Drukt dit mede uit dat het eigenlijk niet bestaat?

Alléén uit Bewustzijn.

De tekst is pertinent affirmatief. Zevenduizend jaar geleden (en misschien nog verder terug) zagen de rishi's waar de hedendaagse kwantumfysica nu schoorvoetend naar evolueert.

Het onderzoek, resultaten en conclusies van de kwantumfysica zijn van groot belang, nu meer en meer de zienswijzen van de wetenschap en die van de filosofie van de Advaita naar elkaar toe groeien. Een en ander is uitgediept in onder andere de reeks Advaita en Kwantumfysica/Wetenschap

 

....de ogen en oren zelf, het lichaam zijn denkbeeldig.....de subtiele zintuigen (zicht, gehoor...) bestaat geheel uit Bewustzijn alleen.”

Niet alleen de materie, zoals ogen en oren, maar ook het zicht, het gehoor, dus het kunnen zien of horen, bestaat uit Bewustzijn alleen. Als dit geldt voor de ziener en het zien van de ziener, geldt dit ook voor de geziene. De conclusie van de Advaita dat ziener, het zien en het geziene één zijn is bijgevolg juist.

Dit standpunt wordt ook wetenschappelijk via de vaststellingen en conclusies van de kwantumfysica bijzonder dicht benaderd, zo niet stilzwijgend bevestigd. Meermaals werd er gewezen op het uitgesteld keuze experiment van John Wheeler en de daaruit voortgekomen conclusie dat de waarnemer door het waarnemen het waargenomen object beïnvloedt (zie o.a. Advaita en Kwantumfysica (1) en (3) ; Synthese (3.14) en (5.14) en Kwintessens (1.01) en (2.03) . Ook een citaat van David Bohm is van bijzonder belang:

 

De materie die als dichtheid verschijnt, bestaat essentieel uit lege ruimte en partikeltjes die als planeten met hoge energie rondcirkelen. Al is het mogelijk om de partikels een grotere densiteit toe te kennen, toch moeten deze beschouwd worden als concentraties van het veld.”

 

Met andere woorden : ook de partikels hebben geen dichtheid, maar zijn slechts verdichtingen van het veld van energie.

En in de bewoording van David Bohm is het adagium “leegte die toch geen leegte is” te herkennen, het begrip neti-neti.

Het voorstellingsvermogen schiet schromelijk tekort om zich een beeld te vormen van leegte die toch geen leegte is, maar een energie bevat die neutrino's dwars door de gehele aarde laat gaan of door het eigen lichaam. Een lichaam dat zelf leeg is en toch niet leeg, want het leeft en is in alle cellen met een bewustheid toegerust : “Als een ding bestaat bestaat het volledig uit Bewustzijn alleen.

 

KWINTESSENS (3.05) - Niets is echt....pdf (52,4 kB)