KWINTESSENS (4.02) - Ego, kennis en handelen (1)

06-06-2014 16:40

 

 

 

KWINTESSENS (4.02) – Ego, kennis en handelen (1)

 

 

Ik ben immer die weet. Ik ben de empirische kennis.”

 

Vers 4.28 van de Ribhu Gita verdient meer aandacht dan ogenschijnlijk lijkt.

In de relatieve werkelijkheid, het dagelijks leven, geldt niet alleen in het taalgebruik maar ook gevoelsmatig dat “ik weet, ik ken of kan...”.

 

Het gevolg hiervan is beschreven in de Brihadaranyaka Upanishad 4.5.7 t/m 4.5.10 (verkorte weergave) :

 

De priester, de strijder is niet langer priester, de strijder als hij daarin iets anders ziet dan het Zelf. Al wat bestaat, de werelden, de goden, de Veda's, de schepselen, verwerpen hem die daarin iets anders ziet dan het Zelf.

Juist zoals het tromgeluid niet gegrepen kan worden, maar door de trom of trommelaar te grijpen het geluid verloren gaat.”

 

In “Zen in de kunst van het boogschieten” is het als volgt te lezen (vrije weergave) ;

Door zich van zichzelf los te maken kunnen de processen die buiten het bereik van het verstand liggen in werking treden en komt de ware Meester in de handeling naar buiten.

In Synthese (3.16) – dement zegt Suzanne :

 

Ook kan ik bij hen volkomen mijzelf zijn. Er is natuurlijk die rode neus en clowneske kledij, maar van binnen ben ik geen clown, zelfs geen Suzanne. Ik ben mijzelf zonder ik.”

 

En Arnold zegt in Synthese (3.05) :

 

Maar in de immens open ruimte van onze relatie kan alles benaderd worden, er is een wederzijds geven met alle inzet inzet en vermogen; wij zijn aanwezig met heel ons hart en alles vloeit, alles stroomt.”

 

Zodra er een besef is van een handelend ik is de handeling onvolmaakt en onderhevig aan gevoelens van onder andere verantwoordelijkheid en schuld. Het ik, het ego is dan de priester, de strijder en de clown met alle gevolgen van dien.

Denken dat men de doener is schept gebondenheid

Het is omwille van het Zelf dat men dit of dat is en handelt, Beseffen en ervaren dat het lichaam Zijn penseel is en de geest Zijn verf waarmee Hij Zijn droom schildert. (zie De Clown 10- Dood, leve de clown ; Synthese 4.04 – Voelend zijn en Advaita en Wetenschap 7.5 Involutie).

Het ware Wezen wordt slechts waarneembaar als het ik - het bewuste denken en handelen - zich terug getrokken heeft in een totale overgave en aandacht.

 

KWINTESSENS (4.02) - Ego, kennis en handelen (1).pdf (66 kB)