KWINTESSENS (5.01) - De wereld en alles als leegte

16-06-2014 20:00

 

 

 

KWINTESSENS (5.01) – De wereld en alles als leegte

 

 

Hoe gering ook hetgeen ervaren wordt van gevoelens als verlangen, angst, hebzucht, liefde, trots,vreugde wat dan ook verwoord wordt.....alles is denkbeeldig en het Zelf alleen.”

(uit diverse verzen van hoofdstuk 5)

 

Liefde, de zo veel bezongen en begeerde liefde is denkbeeldig, leeg!

In dit verband zijn twee eerdere publicaties – Synthese (5.19) en (5.20) van bijzonder belang, reden waarom de kern van deze publicaties - en ter wille van de samenhang van de serie en de vertaling – herhaald wordt.

In Synthese (5.19) wordt een analogie gelegd met het (niet) bestaan van hoge deugd zoals door Lao Tse in de Tao Te Ting weergegeven is:

 

Hoge deugd is geen deugd, juist daarom deugd.......

is Tao verloren, dan komt er deugd.

Deugd verloren, dan komt er menslievendheid....”

 

Want als er besef is van deugd is het een deugd met de wortel van het ego in zich; echte deugd heeft geen spoor van een besef in zich en is aan het ervaren, kennen, van Tao of het Zelf gelijk. Tao of het Zelf zijn niet benoembaar.

Dus als er besef van liefde is, is Tao, het Zelf verloren – lees : vergeten is –, is het een relatieve, voorwaardelijke liefde met in zich de wortel van ego en verlangen.

 

De kern hier is dat er geen spoor van besef van deugd of liefde aanwezig is, de deugd of de liefde is, net zoals Suzanne kan zeggen : “ Ook kan ik bij hen volkomen mijzelf zijn. Er is natuurlijk die rode neus en clowneske kledij, maar van binnen ben ik geen clown, zelfs geen Suzanne. Ik ben mijzelf zonder ik.”

 

Dan is de liefde een (opnieuw Suzanne) : “...een zijnstoestand, van twee mensen die een moment van eenheid beleefden, waarbij een onderscheid tussen geest en lichaam niet aanwezig was”.

 

Een zijnstoestand zonder het ervaren van onderscheid, niet tussen lichaam en geest, noch van het ik en gij, noch van dit of dat. Deze toestand van zijn is zonder enige voorwaarde, heeft geen benoembaarheid, want het is geen liefde noch is het niet geen liefde, niet dit en niet dit (neti-neti), zoals Suzanne clown is en geen clown.

 

Het is raadzaam beide publicaties integraal te (her)lezen, ook in verband met het aspect dat een handeling zuiver kan zijn en toch tegen alle heersende moraal ingaat.

 

KWINTESSENS (5.01) - Wereld en alles als leegte.pdf (60 kB)