KWINTESSENS R.G.

21-04-2014 19:19

Beste bezoek(st)er,

 

Afgaande op de door de host verstrekte downloadgegevens heeft de recente reeks "Kwintessens" een verhoogde interesse voor de Essentie van Ribhu Gita teweeg gebracht. Deze versie sluit echter in het geheel niet aan bij de verzen van de reeks die op de Engels-Sanskriet versie

gebaseerd is . Dit kan verwarring veroorzaken.

Daarom zal in plaats van de vertaling en bewerking op het einde van de reeks ter beschikking te stellen, steeds elk hoofdstuk, na de laatste daarop betrekking hebbende publicatie, in pdf beschikbaar zijn ( onder downloads, subpagina 'KWINTESSENS R.G.).

Op het einde van de reeks worden deze afzonderlijke hoofdstukken tot één uitgave samengevoegd en gepubliceerd.

 

Beschikbaar is momenteel de inleiding en hoofdstuk 1