KWINTESSENS RIBHU GITA

04-07-2015 09:37

Omdat na  annotatie 35.1 de hoofdstukken geen verdere annotaties meer

bevatten werd afgezien van verdere publicatie van de afzonderlijke hoofdstukken

35 t/m 44.

Deze hoofdstukken zijn verwerkt in de integrale versie KWINTESSENS RIBHU GITA

welke beschikbaar is op de hoofdpagina DOWNLOADS.

Ook de afzonderlijke annotaties worden opgenomen  in één integrale

reeks ( Downloads subpagina "doorlopende reeksen publicaties"),

waardoor  in twee downloads een volledig beeld van dit werk bekomen kan

worden; de afzonderlijke hoofdstukken worden gesuprimeerd.