Publicatie CLOWN ZENSATIES

14-02-2018 20:04

Na een zevental jaren als vrijwilliger clown voor dementen en mentaal gehandicapten gewerkt te hebben ben ik de mening toegedaan dat de daarbij opgedane ervaringen en inzichten een ruimere aandacht verdienen, dan alleen van mijn medeclowns.

Aan de hand van de veelal ontroerende ervaringen en de betreffende beschouwingen wordt de lezer naar het hart van een spontaan en natuurlijk mededogen geleid; een mededogen dat geen aansporing behoeft. Tevens wordt zichtbaar gemaakt hoe een geestelijke rijkdom verworven kan worden zonder afstand te doen van de wereld, integendeel.

De concrete situatie mag dan geen doorsnee activiteit zijn, de obstakels die zich hierbij voordoen zijn wel die van elke dag. De kunst van het omgaan met deze hindernissen is naar de beste tradities van Zen en Advaita. De sleutels hierbij zijn "openheid van geest" en "intense aandacht". Deze sleutels zijn universeel en vormen de basis voor een significante verhoging van kwaliteit van om het even welke activiteit.

Treffende tekeningen versterken de direct aansprekende tekst (critici : " het pakt je").

De publicatie met de titel "CLOWN ZENSATIES" is verkrijgbaar bij de boekhandels en webshops, als ook bij de webwinkel van uitgeverij Boekenbent. Een uitgave die u in echt pocketformaat vergezelt, hetzij als hardcover met ISBN 97894-6328-197-3 of paperback met ISBN 97894-6328-196-6.

Een te koesteren kleinood en moderne versie van Zen in de kunst van het boogschieten, zij het in een meer gangbare toepassing, die voor iedereen bij zijn of haar gekozen activiteit als leidraad kan dienen.