Reeks publicaties Spinoza en Advaita

03-01-2013 10:21

SPINOZA EN ADVAITA

 

 

In de eerste publicatie over dit onderwerp werden in het kort een aantal overeenkomsten tussen beide filosofieën aangegeven. Deze summiere aanduiding werd en wordt gevolgd door publicaties die op de afzonderlijke punten dieper ingaan.

Uiteindelijk ligt het in de bedoeling om tot een uitwisseling, een dialoog te komen welke impact deze stromingen hebben op ons dagelijks leven, hoe deze ons veranderd hebben, kortom hoe wij het beleven. Dikwijls ligt communicatie met derden over dergelijke intimiteit nogal gevoelig. Door ook dit beleven in een objectiverende stijl te gieten en/of een schuilnaam te gebruiken kan deze handicap mogelijk overwonnen worden. Het is tenslotte zo dat iets eerst maar gekend is als dit ervaren is. Het is dit facet dat zo aanspreekt in “de doornen en de roos' en zo herkenbaar is voor ieder die dezelfde weg bewandeld heeft. Met het uitwisselen van de ervaringen – wat dus ook de facto in 'de doornen en de roos' gebeurt – wordt de herkenning voor ieder vergroot.

Of deze dialoog ontstaat tussen de soep en de patatten door of meer tegen het einde van de reeks publicaties wordt aan het gebeuren overgelaten, per slot van rekening “is niemand zo vaardig als Ik die het gans universum schraag zonder het met mijn lichaam te beroeren”.