Reflectie clown (3) oefening

25-01-2013 21:16

REFLECTIE CLOWN (3) oefening

 

 

Het besluit tot loslaten is met voldoende krachtige overtuiging geweest, meer dan een zuiver mentaal gebeuren waarbij het hart niet betrokken is geweest.

Opmerkelijk is het feit dat Suzanne een meditatieschrift heeft om dagelijks haar ervaringen vast te leggen. Deze methode wordt veel toegepast en biedt diverse pluspunten ( zie syllabus, hoofdstuk mediteer...).

Interessant is haar vaststelling dat voor een clown dezelfde aandachtspunten geldig zijn als in Oosterse i.c. Boeddhistische scholen; een zelfde gedrevenheid die ook in de filosofie van Spinoza aanwezig is.

 

Suzannes ervaring tijdens de oefening van het lachen kan alleen optreden wanneer elk idee en gevoel van een ik doe én denken is weggevallen . Zij is volledig versmolten, opgegaan in het lachen. Twee citaten uit 'Zen in de kunst van het boogschieten' ter verduidelijking.

Dit alles: boog, pijl, doel en ik raken zo met elkaar verstrengeld, dat ik ze niet meer kan scheiden.”

De mens is een denkend wezen, maar zijn grote werken worden volbracht wanneer hij niet denkt”

Dit voert linea recta naar vers 24 van 'De Essentie van Ribhu Gita':

Het offer van het denken is in feite het totaal van alle heilige offers....leidend naar de ervaring van het enig stralend Zelf.”

Zelfs het woord offer is hier niet op zijn plaats, omdat het nog de suggestie van een offerend ik in zich draagt; Suzanne offerde niets en niemendal, zij was gewoon wat zij was op dat moment: een en al lach.

Een dergelijke ervaring is een geschenk, zo kostbaar en zo totaal dat men zou verlangen dit opnieuw en opnieuw te ervaren, ja zelfs in te verblijven....

En juist dit verlangen is de blokkade tot een herhaald ervaren, omdat verlangen weer uit het ik, het ego voortkomt.

 

Deze ervaring is inderdaad zo ingrijpend en overrompelend dat zij van blijvende invloed is op het leven. Een ervaring die voor iedereen weggelegd is, mits het (tijdelijk) offer van het ik, het denken....

In de voorziene publicatie over aandacht zal dit punt nog diepgaand ter sprake komen, omdat zuivere aandacht een uitermate krachtig middel is , dat ongekende mogelijkheden biedt.

 

REFLECTIE CLOWN (3) oefening.pdf (38,4 kB)