Reflectie clown (4) debuut.....en later

07-02-2013 20:43

REFLECTIE CLOWN (4) debuut...en later

 

 

Opvallend is dat Suzannes zichzelf bevraagt omtrent het niet herhalen van de ervaring in de oefening van het lachen; zij is zich bewust dat verwachtingen zich toch onbewust kunnen vastzetten ( en dit inderdaad veelal doen) en aldus bij niet inlossen daarvan tot een zekere teleurstelling leiden.

Gesteld kan worden dat als er teleurstellend gevoelen is, er altijd een voorafgaande verwachting geweest moet zijn. In dit verband getuigt haar opmerking ,dat gedachten en gevoelens zeer snel en onbewust kunnen plaats hebben, van een vaker beoefende en getrainde aandacht.

Begrijpelijkerwijze is haar gespannenheid; ook al is het haar bewuste keuze zo beeldloos mogelijk te zijn, het ik-besef verdwijnt niet zomaar, maar zeer geleidelijk, zij is toch “in verwachting” en dus is er gespannenheid, die wegebt bij het zien van een blij gezicht. Deze blijheid beantwoordt aan haar hoop en verwachting.... en mondt uit in een teleurstelling, die haar uit het lood slaat “ zij is van haar melk”.

Detail: alleen Antwerpse vrouwen kunnen “in verwachting zijnde” van hun melk geraken!

Zij onderzoekt zich zorgvuldig, niet zozeer uit een schuldgevoel – dat nergens uit blijkt – als wel als leerproces en komt tenslotte via een niet weten tot acceptatie.

 

Het tweede deel “...en later” is van een totaal verschillend gehalte. Uit de met haar plaats gevonden afstemming bleek dat tussen de beide ervaringen een aantal optredens geweest zijn en dus expertise verworven is.

Het belangwekkende hier is de uitbeelding van een intense aandacht, waarin aandacht en handelen één worden, er geen ik-besef is ( “geen muziek, niets en niemand, alleen zij is daar...”), een handelen dat voorbij het handelen is ( woe-wei in het Taoïsme) of in de woorden van Naomi Feil : “....one, even if it is a few seconds”. En de verstilde, verstomde mens zich kan ontladen ( “woordenvloed”).

Het is een niet denkend handelen ( maar niet in de zin van een robot) waarvan ook nadien de vraag naar juist of niet juist doodeenvoudig niet kán ontstaan; een dergelijk handelen is steeds volkomen juist.

 

REFLECTIE CLOWN (4) debuut... en later.pdf (38,5 kB)