REFLECTIE CLOWN (6) poppenspel

03-03-2013 20:05

REFLECTIE CLOWN (6) poppenspel

 

Soms kunnen ervaringen een dermate gevoel van onwerkelijkheid geven dat er allerlei argumenten en bewijzen aangevoerd worden, soms meerdere keren, om onszelf te overtuigen dat het echt gebeurd is. Gezien de context van dit relaas en haar eigen kritische geest hieromtrent behoeft aan de waarachtigheid daarvan niet getwijfeld te worden.

 

Opnieuw is er Suzannes reflex wat moet zij met dat snoozle-gedoe en opnieuw doorbreekt zij door haar ervaring de gedachtestroom en slaagt zij erin zich open te stellen voor wat zich aandient ( in literatuur ook wel 'het directe zien' genaamd, het ervaren zonder tussenschakel van het altijd oordelende brein).

En wat zich aandient is een overrompeling, het denken valt stil, wel is er besef van haar handelen, maar zonder het achterliggend (kritisch) ik-besef; mogelijk wijst dit toch op een nog niet volledig afwezig ik, een soort schemerzone. Hoe het ook zij, het resultaat is dat haar geest als het ware open splijt in een grootse ontvankelijkheid en met een niet te benoemen ervaring , die pas later zich min of meer laat verwoorden.

En ten slotte uitmondt in een diep intuïtief weten : “het inzijn in de oergrond” ( zie Spinoza en Advaita (3) individualiteit (2), en Advaita en Kwantumfysica (4)).

 

Een overeenkomstige ervaring heeft plaats in het samenzijn met de palliatief, terminale vrouw.

Beide ervaringen kunnen niet beoogd worden; zij kúnnen zich voordoen als de omstandigheden daarvoor aanwezig zijn ( o.a. geen ik-besef, zelfs de gedachte van zich open op te stellen kan een blokkade vormen!) en dit zonder enig duidelijke wetmatigheid. Zij grijpen zo diep in, dat lang niet steeds de impact en betekenis beseft wordt, hetgeen zich illustreert in Suzannes laatste alinea.

 

Als zij daar spreekt over alleen maar zijn en bewustzijn heeft zij twee van de drie aspecten van de Onnoembare Oergrond – Dat – aangegeven; het derde aspect zoals herhaaldelijk in de Ribhu Gita wordt verwoord is zaligheid. Het diep intuïtieve weten overstijgt elk weten en kennen van het gewone denken, het wordt echter op ruime schaal als zodanig ervaren. Opgemerkt zij dat er geen wetenschap bestaat, alleen ervaringskunde met een blijvend onzekerheidsprincipe (zie Advaita en Kwantumfysica (4), zodat behoedzaam omgegaan moet worden met termen als het weten , kennen en wetenschap; en het intuïtieve weten, als niet wetenschappelijk te bewijzen, niet terzijde geschoven mag worden. Voor beide geldt dat zij berusten op de enige bestaande grondslag: ervaringskunde, alleen het domein verschilt ( zie ook Advaita en Kwantumfysica (4)).

 

REFLECTIE CLOWN (6) poppenspel.pdf (40,2 kB)