REFLECTIE DE CLOWN (10) Dood, leve de clown

27-04-2013 20:23

REFLECTIE CLOWN (10) dood, leve de clown

 

In de reeks SYNTHESE (2.2 paren van tegenstelling) zal uitgebreid op deze belangrijke ervaring van Suzanne worden ingegaan. Het volstaat hiernaar te verwijzen.

Opmerkelijk is dat Suzanne vóór haar ervaring geen notie had van het bestaan van een tekst (Ashtavakra Samhita vers 18.83) met een haast zelfde bewoording en haar ervaren dus authentiek is.

Belangrijk zijn haar zinnen: “Jullie dachten Suzanne gezien te hebben......” en “mijn handen en voeten zijn Zijn penselen.....” Het sluit geheel en al aan bij de verwoordingen door de leraar in “Zen in de kunst van het boogschieten”.

 

Belangwekkend evenwel is ook, dat de ervaring van dood noch levend ook te voorschijn komt in het gedachtegoed van de kwantumfysica, zij het dat het niet algemeen aanvaard wordt. Het wordt vermeld als “ Schrödingers kat” en is tot dusverre beperkt gebleven als gedachte-experiment (zie Adavita en Kwantumfysica (6) in voorbereiding) en niet experimenteel bevestigd.

 

Hoewel het niet geheel en al duidelijk is of Suzanne als clown haar leven heeft beëindigd, is het zeker het juiste moment om haar bijzonder hartelijk te bedanken dat zij haar ervaringen heeft willen delen. En niet alleen haar ervaringen, maar ook de leerrijke en diep innerlijke beleving beleving daarvan.

 

REFLECTIE CLOWN (10) dood, leve de clown.pdf (39 kB)

Dank je wel Suzanne, dank je wel!