Spinoza en Advaita: de clown

09-01-2013 16:35

SPINOZA EN ADVAITA

 

DE CLOWN

 

 

Wellicht is de belangrijkste overeenkomst tussen beide filosofieën het Godsbegrip en – nog frappanter – de beleving, de relatie tot dat begrip. Dit meest belangrijke punt werd vooralsnog niet vermeld (Spinoza en Advaita (1)), om redenen van de grote abstractie in de verwoording daarvan.

Hoe maakt men namelijk wat verwoord is in 'de doornen en de roos' duidelijk in een daadwerkelijke beleving ? Deze verwoording luidt:

 

Het gaat er integendeel om de rationele inzichten, over de mens en zijn emoties als onvermijdelijke manifestaties van de oergrond, intuïtief te doorleven. Aldus komt men..... tot een God die zó anders is, dat spreken over die oergrond in termen van iemand die ons bemint, geen zin heeft......een intuïtief weten betreffende ons inzijn in de onpersoonlijke oergrond” (blz.20).

 

Dit gaat niet alleen over inzichten over de mens, maar alles wat de manifestatie van die oergrond betreft; al wat leeft,beweegt en is, zoals in een van de Upanishaden staat.

Een beminnen zodanig dat niet verlangd wordt dat Hij ons wedermint (Meister Eckhart).

 

Een clown is bereid gevonden in een artikelenreeks – de clown - zo concreet mogelijk trachten weer te geven hoe een daadwerkelijke beleving – die noodzakelijk voor een ieder anders zal zijn - eruit kan zien.

 

DE CLOWN (1).pdf (21,2 kB)