SYNTHESE (1)

14-04-2013 20:39

SYNTHESE (1)

 

 

Doorheen de voorgaande publicaties zijn de gemeenschappelijke elementen in de diverse filosofieën stilaan duidelijk geworden, te weten in zowel Advaita/Vedanta, als bij Boeddha, Jezus en Spinoza.

In de reeks Synthese zal getracht worden deze elementen samen te brengen, om aldus een gemeenschappelijke basis te bieden voor verdiepte beleving, ongeacht de filosofie waartoe een ieder zich het meest aangetrokken voelt. Centraal hierbij staat de gedachte: het verdiept beleven als een religieloos religieus beleven van ieders zijn tegenover al wat leeft, beweegt en is.

 

Uitgangspunten:

 

  1. Gelukzaligheid is in dit relatieve bestaan mogelijk.

Soms zeer nadrukkelijk, soms meer ingebed is dit basiselement in de vier

stromingen onmiskenbaar aanwezig.

 

a. Advaita/Vedanta :

.....beseft het Zelf te zijn, door de rusteloze geest te verstillen tot helderheid.

Aldus onthult Shiva Zichzelf natuurlijkerwijze als het enig eeuwig Sat - Chit -

Ananda, de absolute essentie van het wezen van de vereerder.” ( Essentie van

Ribhu Gita vers 14; zie ook onder 2. a.)

b. Boeddha :

Alle afhankelijk bestaan is lijden. Er is een einde van het lijden mogelijk.”

(1° en 3° van de vier edele waarheden)

c. Jezus :

Het koninkrijk is in u. Wie zichzelf kennen, zullen het vinden.”

(logion 3 Thomas-evangelie)

d. Spinoza :

....de dingen te verklaren die ons als een handleiding kunnen zijn tot de

kennis van de menselijke geest en diens hoogste gelukzaligheid.”

( Ethica 2 voorwoord).

 

2. De oorzaak van een ontbrekende gelukzaligheid is de dualistisch ingestelde

geest die alles onderscheidt naar de afzonderlijke aspecten van elk paar van

tegenstellingen :

ik en de ander/het andere

volmaakt (goed) en onvolmaakt (kwaad)

met de daaraan verbonden gevoelens van verlangen (toekeren) en verwerpen

(afkeren).

 

a. Advaita/Vedanta :

Oh, het dualiteitsbesef is de wortel van alle lijden.”

(Ashtavakra Samhita vers 2.16)

b. Boeddha :

Oorzaak is gehechtheid (verlangen) en afkeer en onwetendheid.”

(2° van de vier edele waarheden)

....dat kenmerken in werkelijkheid geen kenmerken zijn....”

(Diamant Sutra 14 e.a.)

c. Jezus :

Als jullie de twee tot één maken....dan zullen jullie het koninkrijk

binnengaan.”

(logion 22 Thomas-evangelie)

d. Spinoza :

Er is slechts één onveroorzaakte oorzaak, waarvan alle eigenschappen een

afgeleide zijn.”

De kwaliteiten van de dingen zijn geen objectieve bepalingen daarvan”

(vrije weergave)

 

 

 

3. Ieder kan uitsluitend en alleen zichzelf bevrijden van dit gebrek. Daar dit

gebrek slechts bestaat in de geest en er uitsluitend ervaringskunde bestaat, is

uitzuivering alleen door de eigen ervaring mogelijk.

 

a. Advaita/Vedanta :

Er is geen ander remedie hiervoor dan het besef dat alle ervaren

verschijnselen onwerkelijk zijn en ik zuiver ben, Een, Bewustzijn en Zaligheid.”

(Ashtavakra Samhita vers 2.16)

.....komt het besef ervan langzamerhand en behoort men zijn toevlucht te

nemen tot methodes van concentratie (aandacht).”

.....door eliminatie van alle mentale onderscheidingen of beroeringen.”

(Avadhuta Gita vers 2.15 en eerste alinea annotatie)

b. Boeddha :

Achtzaamheid” (lees: aandacht/caute)

De objecten van juiste achtzaamheid omvatten de hele mens en zijn hele

ervaringswereld: lichaam, gevoelens, gesteldheid van de geest en objecten

van de geest”

( Achtvoudig pad resp. Satipatthana Sutra)

c. Jezus :

Hij die alles kent, maar gebrek heeft aan zelfkennis, heeft overal gebrek

aan.”

(Logion 67 Thomas-evangelie)

d. Spinoza :

Het bereiken van het heil door in zichzelf te keren...”

(Vrije weergave uit Vertoog tot verbetering van het verstand)

 

Opmerking 1. Het zou niet juist zijn het bestaan van een dualistische geest te

verwerpen; in het relatieve bestaan is deze van vitaal belang. Hierop wordt in

een latere publicatie teruggekomen.

Opmerking 2. De Jezus betreft uitsluitend de esoterische Jezus.

 

SYNTHESE (1).pdf (43,7 kB)