SYNTHESE (3.14) Ken je zelf - laudate

15-07-2013 11:32

SYNTHESE (3.14) Ken je zelf - laudate

 

 

LAUDATE DOMINUM

 

 

Arnold noteerde de volgende uitspraak :

Bezinning op de dood is bezinning op de vrijheid “ ( Montaigne )

 

Een (menselijk) lichaam bestaat uit moleculen en atomen met een verscheidenheid van samenstelling, echter steeds uit de basale elementen ether, lucht, vuur, water en aarde. De atomen bestaan weer uit protonen en neutronen en in aantal variërende elektronen, die in diverse banen met enorme snelheden er omheen draaien. Steeds

blijkt bij nog verder onderzoek dat elk gevonden deeltje van de samenstelling geen vastheid kent zoals men zou verwachten van materie. Het blijkt zelfs dat partikels dwars door wat als vaste materie beschouwd wordt heen gaan.

Het menselijk lichaam evenals alle andere materiële objecten blijken louter hun vastheid te ontlenen aan de snelheden waarmee de verschillende samenstellende deeltjes zich energetisch bewegen, gelijkaardig een snel rond draaiende rotor of propeller een beeld geeft van een vaste schijf.

De materie die als dichtheid verschijnt, bestaat essentieel uit lege ruimte en partikeltjes die als planeten met hoge energie rondcirkelen. Al is het mogelijk om de partikels een grotere densiteit toe te kennen, toch moeten deze beschouwd worden als concentraties van het veld ” (David Bohm). Voor veld lees: energieveld.

 

Ge zijt noch aarde, noch water, noch vuur, noch lucht, noch ether. Ten einde bevrijding te verwerven, ken het Zelf als de getuige van dit alles en het Bewustzijn daarvan.” (vers 1.3 Ashtavakra Samhita)

 

Dit lichaam dat buiten enige wilsdaad van de eigenaar verwekt werd, gevoed en nu in stand wordt gehouden, dit lichaam is een lege ruimte met een amorfe energie. Het relatieve menselijk bewustzijn, het brein heeft géén enkele zeggenschap over dit lichaam, meer nog, het brein is deel van dit lichaam. En toch ontstond het, groeide en blijft in stand tot het opnieuw uiteen valt tot de basale elementen.

Dit lichaam groeide en blijft in stand met voedsel dat als gelijkaardige materie beschouwd moet worden.

Het is onmiskenbaar dat deze “leegte”, energie, een intelligentie vertoont; niet alleen is dit zichtbaar in de natuur die ons omringt, waaronder het voedsel, maar evenzeer in ons lichaam, dat geheel en al functioneert zonder bewuste daad onzerzijds, behoudens het van voedsel en drinken te voorzien en te behoeden.

Er is een beginsel werkzaam dat via informatie en energie alles beweegt, ook de zogenaamde dode materie, die bij nadere beschouwing uit energiek bewegende deeltjes bestaat.

Hoe wonderlijk klinkt dan dit vers (2.13) uit de Ashtavakra Samhita:

 

Wonderbaarlijk ben ik! Verering voor mijzelf! Er is niemand zo vaardig als ik, die in eeuwigheid het ganse universum draag zonder het met het lichaam te beroeren.”

 

Dan opent zich ook het prachtig vers (4.24) uit de Bhagavad Gita (vrije weergave):

Het Zelf als de offeraar, offert het Zelf als het offer aan het Zelf, de Opperste Heer.”

 

Te veronderstellen dat dit werkzaam beginsel – het raadselachtig verschijnsel in het uitgestelde keuze experiment van John Wheeler ( zie Advaita en Kwantumfysica (1)), waaruit de conclusie getrokken werd dat de waarnemer het waargenomen object beïnvloedt, is een zeer sterke duiding daarvan - een beginsel van bewustzijn is, is niet al te gewaagd. Het is en blijft vooralsnog een Mysterie, dat onder diverse benamingen geduid wordt ( Dat, God, Zelf, Shiva Brahman, de Vader , Neti Neti ).

 

 

Een Beginsel dat mij verwekt en gewekt heeft, voedt en in stand houdt en zich als bindend element terugtrekt in de afzonderlijke elementen als “mijn” tijd gekomen is, maar niet vermindert noch vermeerdert, ondeelbaar en zichzelf blijft.

 

GIJ ZIJT DAT

 

Een Beginsel, waarvan Monteverdi in het Laudate Dominum zo intens van getuigt.

 

LAUDATE

 

SYNTHESE (3.14) Ken je zelf - laudate.pdf (72,1 kB)