SYNTHESE (4.19) Beseffen - brandstapel (2)

29-11-2013 20:02

 

 

SYNTHESE (4.19) Beseffen – brandstapel (2)

 

 

Recent werd de volgende ontdekking gedaan :

 

Een minuscuul genetisch foutje dat zich eeuwen geleden in tenminste drie Nederlands-Limburgse families nestelde, heeft in recente generaties tot enkele tientallen plotse sterfgevallen geleid. Dit blijkt uit baanbrekend onderzoek van cardiologen en genetici die aan het Maastricht UMC+ verbonden zijn.

Het gaat waarschijnlijk om honderden, mogelijk zelfs duizenden inwoners van de regio Maastricht die verre familie van elkaar zijn en eenzelfde voorouder hebben.”

(Bron : publicatie Jessa ziekenhuis Maastricht)

 

Een gendefect blijkt veelvuldig voor te komen en vormt een bron van de talrijke aandoeningen, al of niet van dodelijke aard.

Welk gendefect zal er nog ontdekt gaan worden?

Is het al te gewaagd te veronderstellen dat een seksuele geaardheid, die van de “norm” afwijkt, kan berusten op een gendefect?

 

Een ander gegeven is de al meermaals geciteerde uitspraak van Ramana Maharshi : “er is alleen Bewustzijn en Bewustzijn neemt alle vormen aan.” Beseffend, echt diep beseffend dat men Dat is, met alle “plussen” en “minnen”, kan niet anders leiden dan tot een zelfde besef van de(het) ander(e). Iedere uitsluiting van de(het) ander(e) betekent een niet aanvaarden van een aspect in zichzelf, het aanvaarden van de “plussen” en verwerpen van de “minnen” die de uitdrukking zijn van Dat.

Werd in vroeger tijden datgene wat niet werd begrepen verbrand op brandstapels, dan hebben deze nog steeds een of andere vorm daarvan. In hoeverre vormt het benoemen als karma – als een persoonlijk karma – ook hier niet een brandstapel? Is elke veroordeling niet een brandstapel?

Uiteraard zijn er vormen van geaardheid die zonder meer binnen de huidige sociale codes niet gewenst zijn en is preventie aangewezen zolang de wetenschap nog niet bij machte is de bron van de afwijking op te sporen en te neutraliseren. Dit is niets anders dan een zaak van conventie, een afspraak dat wij in het verkeer rechts rijden en als volwassene de mentaal niet-volgroeiden (minderjarigen, beperkten) niet seksueel benaderen. Hetgeen niet wegneemt dat tegenover de overtreder van deze laatste conventie binnen diens isolering een ruimhartigheid aan de dag gelegd moet worden.

 

In het geheel van het veld van bewustzijn (vgl. Jungs collectief bewustzijn) zouden ervaringen aanwezig kunnen zijn opgebouwd uit alle voorgaande zijnsvormen die de grondstof vormen voor een huidig “onvolmaakt” niet persoonlijk bestaan. Een dergelijke zienswijze wordt ook bij Spinoza aangetroffen. Uit 'De doornen en de roos' (blz.75) :

Zolang het lichaam niet actueel bestaat...bestaat het als mogelijkheid die ooit noodzakelijk tot effectief bestaan komt als de orde van de natuur er rijp voor is. Deze idee ( lees: mogelijkheid) bestaat vooraf als eeuwig idee tezamen met alle andere idee-essenties in Gods Intellect.”

Een gendefect is dus een gevolg, een ervaring van het manifeste Bewustzijn zoals in de lijn van de evolutie ligt; zie hiervoor ook de publicaties Advaita en Wetenschap 7.1 t/m 7.5.

 

Treffend is hier de tekst (selectie) uit “Donder : volmaakt Bewustzijn”, een van de Nag Hammadi geschriften :

Ik ben de vereerde en de verachte.

Ik ben de hoer en de heilige.

Ik ben het die overal gehaat werd,

en die overal werd geliefd.

Want ik ben kennis en onwetendheid.

Wees niet onwetend van mij,

nergens en nimmer.”

 

Hoe waar en poëtisch is dan de strofe uit het gedicht 'Op de hoogvlakte' van Luk Heyligen (zie Het Wonderlijk Lichaam 10) :

 

Waar we niets moeten betekenen,

niets kan verhoogd, niemand kan verlaagd,

bestaan is 't bewijs van waardigheid

en dus moet niet meer gedaan alsof.

Niets is volmaakt, niemand ongevraagd,

ieder mag in 't licht staan, wordt belicht,

is verlicht door liefde die niet vraagt.

 

 

Het heeft er hoe langer hoe meer van weg dat onwetendheid dé bron van alle lijden is, onwetendheid zowel ten aanzien van de essentie van het wezen (het geestelijke, spirituele aspect), als ten aanzien van de technische bagage waarmee een ieder is uitgerust (het fysieke aspect).

 

SYNTHESE (4.19) Beseffen - brandstapel (2).pdf (38,6 kB)