SYNTHESE (5.16) (G)EENHEID - latrelatie (3)

22-02-2014 19:09

 

 

 

SYNTHESE (5.16) (G)EENHEID – latrelatie (3)

 

 

Will :

Dat het aspect dromen gekend is bij zowel de oude Ariërs op het Euraziatische continent, als op het Afrikaanse en – het meest verwonderlijke – het Australische doet de vraag rijzen hoe er op zover uiteen liggende continenten een zelfde mythe kan bestaan?

Hebben het Afrikaanse en Euraziatische continent nooit ver uiteen gelegen, dan moet er tot minstens 60 miljoen jaar terug gegaan worden, toen deze drie continenten verenigd waren in het supercontinent Gondwanaland en het Australische continent daarna vrijwel onbereikbaar werd.

 

Eerder dan te veronderstellen dat de mensheid of mensachtige, in tegenstelling tot de vondsten van beenderresten en hun vastgestelde ouderdom, minstens 60 miljoen jaar oud is, is bijgevolg de optie van het bestaan van een collectief bewustzijn meer aannemelijk”.

 

Onder bepaalde al of niet bewust nagestreefde niveaus van bewustzijnzie Synthese (5.14) – kan kennelijk de toegang tot dit collectief bewustzijn als een bewuste ervaring bereikt beleefd worden.

De Aboriginals laten ook heden ten dage hierover geen twijfel bestaan, zoals uit het volgende kan blijken.

Het 'Dromen' is verbonden met het scheppingsproces en de geestelijke voorouders en vindt vandaag de dag nog steeds plaats. Het 'Dromen' duidt op een geestelijke toestand waarin of tijdens welke contact met de geestelijke voorouders gemaakt wordt....

Droomtijd betekent niet iets met verleden, heden of toekomst, beter is 'Dromen' te gebruiken omdat het een situatie is waarin de Aboriginal ook vandaag nog in leeft. 'Dromen' drukt beter het tijdloze begrip van een beweging uit van 'droom' naar werkelijkheid, wat op zich een scheppingsdaad is en de basis vormt van vele Aboriginal scheppings mythen.

Al die tijd zijn wij hier, wij bestaan voortdurend door het 'Dromen' dat nu plaats heeft, er is niet zo iets als een Droomtijd.

'Dromen' en mythologie kunnen als hetzelfde beschouwd worden : de diepe psychische archetypen en beelden van wijsheid die wij ter harte nemen om geleid te worden [door de voorouderlijke geesten] als het waakbewustzijn stil is.” (Bron : Creative Spirits)

Uit deze beperkte weergave blijkt de grote verbondenheid van de Aboriginal met het collectief bewustzijn, maar ook hoe het leven als een droom beleefd wordt, gelijk de Bosjesmannen.

Opvallend is ook dat contact met het collectief bewustzijn – het voorouderlijk bewustzijn – verkregen wordt als de geest stil is. Vrijwel alle Oosterse filosofieën – die in wezen religieus zijn – benadrukken dit verstillen van de geest om tot ervaren van het collectief bewustzijn/Bewustzijn te kunnen komen.

.....door de rusteloze geest te verstillen tot helderheid....Aldus, onthult Shiva Zichzelf natuurlijkerwijze als het enig eeuwig Zijn-Bewustzijn-Zaligheid, de absolute essentie van het wezen van de vereerder.” ( Essentie Ribhu Gita vers 14)

 

Vormen wij op het relatieve vlak met elkaar een relatie van “living apart and together”, op het absolute vlak vormen wij een “living apart nor together”, eenheid noch gescheidenheid; of zoals Suzanne het zegt: uit de geborgenheid komen wij voort, verblijven in deze geborgenheid en keren terug naar die geborgenheid.

 

SYNTHESE (5.16) (G)EENHEID - latrelatie (3).pdf (75,6 kB)