Publicaties 1/1/2014.....

HET ONBESTAAND IK (13)

17-08-2015 10:55
      HET ONBESTAAND IK ?     Als ik ben en toch niet ben niet willend niet willen wordend zijnde verwordend met niets gekomen, met niets te gaan. Geofferd en levend ben ik mijzelf vormloze vorm enigbestaande voorbij begrijpen: ik ben dat. Dat ben ik.   Geboren en...

HET ONBESTAAND IK (12)

13-08-2015 14:30
      HET ONBESTAAND IK (12)     Het goed functioneren van ons darmstelsel wordt ernstig bedreigd door een kwistig gebruik van antibiotica. (Martin Blaser in Missing microbes). In onze darmen, maar ook elders in en op het lichaam leven tienduizenden soorten...

HET ONBESTAAND IK (11)

10-08-2015 17:35
      HET ONBESTAAND IK (11)     In meerdere publicaties werd van Suzanne het volgende geciteerd:   “Ook kan ik bij hen volkomen mijzelf zijn. Er is natuurlijk die rode neus en clowneske kledij, maar van binnen ben ik geen clown, zelfs geen Suzanne. Ik ben mijzelf...

HET ONBESTAAND IK (10)

07-08-2015 08:15
      HET ONBESTAAND IK (10)     Indien er geen 'ik', ego, individualiteit bestaat volgt hier logischerwijze uit voort dat er evenmin sprake kan zijn van een toebehorende plek en bezit. Door naar de dagdagelijkse werkelijkheid te zien werd eerder al duidelijk gemaakt dat er...

HET ONBESTAAND IK (9)

03-08-2015 19:05
      HET ONBESTAAND IK (9)       Uit de voorgaande publicatie zal duidelijk geworden dat in weerwil van alle zintuiglijke gewaarwordingen het ik geen echte werkelijkheid is, maar zuiver een modus van Bewustzijn (Zelf of Dat). Een verschijnsel dat in zijn wezen niet te...

HET ONBESTAAND IK (8)

30-07-2015 08:30
      HET ONBESTAAND IK (8)       Een uiterste consequentie van de gedachte van een ik, ego of eigenheid, zijn de percepties over sterven , dood en een voortbestaan na de dood. Het is de evidentie zelve dat om het even welke perceptie aangehangen wordt, dat deze zonder...

HET ONBESTAAND IK (7)

27-07-2015 07:15
        HET ONBESTAAND IK (7)       Dit handelen zonder handelen, een handelen zonder een ik-gericht oogmerk heeft zo mogelijk een uiterste consequentie :   “.....zijn geest verstoken van onderscheid, is hij zuiver noch onzuiver....en zelfs wat gebruikelijk...

HET ONBESTAAND IK (6)

23-07-2015 18:45
      HET ONBESTAAND IK (6)       Werd in de vorige publicatie van het aanvaarden van een leven zoals dat zich willens nillens zich aan ons voor doet, vreugde en verdriet, voorspoed en tegenslag, gewag gemaakt, dan houdt dit niet navolging in van Lamme Goedzak. Naar...

HET ONBESTAAND IK (5)

20-07-2015 17:30
      HET ONBESTAAND IK (5)       Er is alleen Bewustzijn en Bewustzijn neemt alle vormen aan, zo luidt de meermaals geciteerde uitspraak van Ramana Maharshi. Vanuit het relatieve, zintuiglijk aspect gezien kan er van evolutie gesproken worden, vanuit het eeuwig...

HET ONBESTAAND IK (4)

16-07-2015 15:35
      HET ONBESTAAND IK (4)     Hoe kan “ ...... de enig echte essentie van het wezen dat wij zijn, zonder enige individualiteit en zonder persoonlijke bestemming” (1) in relatie gezien worden met het wezen dat wij nu zijn, met kenmerkende en onderscheidende eigenschappen?...

HET ONBESTAAND IK (3)

13-07-2015 08:54
      HET ONBESTAAND IK (3)     Dat, Zelf, Tao, Brahman, Veld van energie. Dit is de enig echte essentie van het wezen dat wij zijn, zonder enige individualiteit en zonder persoonlijke bestemming; een wezen dat fysisch zowel filosofisch als wetenschappelijk leeg van...

HET ONBESTAAND IK (2)

09-07-2015 06:51
      HET ONBESTAAND IK (2)     Onder leeg van zichzelf – sunyata – dient ook de geest, het brein begrepen te worden. Terecht beschouwt de oosterling het brein als zesde zintuig. Het is het coördinatiecentrum van het lichaam en evenzo onderhevig aan het worden en...

HET ONBESTAAND IK (1)

05-07-2015 20:09
      HET ONBESTAAND IK (1)     “Ik ben het Licht van het Zelf. Ik, als ikzelf, kom nimmer tot bestaan.” (vers 17.26 Ribhu Gita)   Niet alleen de Advaita, maar ook de Boeddha én Spinoza ontkennen het bestaan van een individualiteit, inbegrepen de individualiteit van...

KWINTESSENS (35.01) - Het offer van het denken

02-07-2015 09:30
      KWINTESSENS (35.01) – Het offer van het denken       “Ik zal nu spreken over de leegheid van het ervaren universum die het wezen is van het Zelf of het veelvoudige is het wezen van het Zelf. Heel die veelvoud is niet bestaand, werkelijk. Verzaak aan, laat vallen...

KWINTESSENS (33.01) - Kennis

23-06-2015 08:40
      KWINTESSENS (33.01) – Kennis     “ Het Zelf is, werkelijk, alle kennis. Het Zelf is de guru en de leerling van Zichzelf. Kennis van het Zelf wordt door zichzelf gerealiseerd, is de grootste schat, de hoogste wetenschap en het opperste pad. Kennis van het Zelf is het...

KWINTESSENS (30.01) - Het wezen van Zijn-Bewustzijn-Zaligheid

09-06-2015 09:00
      Kwintessens (30.01) – Het wezen van Zijn – Bewustzijn – Zaligheid     Ribhu : “Ik zeg je, er is alleen het Suprême Zelf. Ik ben louter de staat van Zijn, Zaligheid. Deze wereld is niet ontstaan, niet geschapen. Ik ben de staat van Zijn, het wezen van Bewustzijn. Ik...

KWINTESSENS (28.02) - Geest als Brahman - Zelf

29-05-2015 22:18
      KWINTESSENS (28.02) – Geest als Brahman – Zelf     “De geest, die in wat genoemd wordt staat van eenheid is, existeert als het Brahman – Zelf .”   Een geest die geen aandacht schenkt aan welk verschijnsel dan ook – uitwendig en inwendig, ook de zich aandienende...

KWINTESSENS (28.01) - Brahman als het Zelf

25-05-2015 18:38
      KWINTESSENS (28.01) – Brahman als het Zelf       Brahman kan vertaald worden als ' groei zonder beperking '( in ruimte of tijd), dus de absoluut grootste. Volgens de meesters van de Advaita kan met name door de Upanishaden als een geldig middel van kennis een...

KWINTESSENS (27.06) - Universum niet tot bestaan gekomen

18-05-2015 19:40
      KWINTESSENS (27.06) – Universum niet tot bestaan gekomen     ““Dit universum is, heus, niet tot bestaan gekomen; de aanduiding ' Hij is een god' bestaat helemaal niet, helemaal niet, nooit. Slechts áls het bestaat, moet het verwoord kunnen worden. Als het niet...

KWINTESSENS (27.05) - Geheugen

15-05-2015 06:25
      KWINTESSENS (27.05) – Geheugen       ““ Ik ben het wezen van het zekere van het intellect. Oh! Zelfs dit zekere gaat heen.” (vers 27.22)   In essentie is het brein van een zelfde materie als het lichaam; bestaat het lichaam alleen in relatieve zin, dan is...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>